ALTERNATIVA PLASTICI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

Japanski proizvođači pića sve više napuštaju upotrebu plastike, i plastične flaše zamenjuju aluminijumskim limenkama. Ova poslovna odluka predstavlja korak prema održivosti i smanjenju zagađenja mora plastičnim otpadom.

Prema WWF-u, u svetskim morima i okeanima svake godine završi najmanje osam miliona tona plastike. Mikroplastika ima štetan uticaj na sav živi svet i ulazi u probavni sistem morskih organizama, a pronađena je u želucima više od 90 % morskih ptica. Ipak, plastika se u celom svetu i dalje najčešće koristi za pakovanje proizvoda, kako zbog niske cene, tako i zbog svoje svestrane upotrebe i funkcionalnosti. Tako je 2017. godine godišnja svetska proizvodnja plastičnih proizvoda iznosila oko 350 miliona tona.

S obzirom da ekološka svest sve više usmerava izbor potrošača, čemu doprinose i sve brojnije zabrane plastike, brojni su proizvođači prisiljeni da ulažu u održive tehnologije i proizvode.

Japanska maloprodajna kompanija Ryohin Keikaku Co., koja se fokusira na recikliranje i smanjenje proizvodnje ambalažnog otpada, počela je sa prodajom 12 brendova hladnih čajeva i bezalkoholnih pića pakovanih u aluminijumske limenke, umesto u plastične flaše. Odluka je donesena nakon što su podaci otkrili da je stopa recikliranja znatno veća za aluminijumske limenke nego za plastične flaše. Prema podacima Japanskog udruženja proizvođača i prerađivača aluminijuma, stopa recikliranja aluminijumskih limenki iznosi 71 %, dok je stopa recikliranja PET ambalaže svega 24,3 %.

Takođe, aluminijumske limenke su za pića bolja alternativa kada je u pitanju rok trajanja. Manje su izložene svetlosti i prelaskom na aluminijumske limenke rok trajanja proizvoda produžuje za 90 do čak 270 dana, a pored toga aluminijumske limenke se za razliku od PET ambalaže mogu više puta reciklirati.

E2 portal   (Ekovjesnik)