BEČ DAJE SUBVENCIJE ZA ZELENE KROVOVE

Ozelenjavanje urbanih sredina utiče pozitivno na mikroklimu, jer stvara hlad, podiže vlažnost vazduha i pruža stanište i izvor hrane za insekte i ptice. Služba za zaštitu životne sredine “Stadt Wien – Umweltschutz” predstavlja polaznu tačku za subvencioniranje zelenih krovova, fasada ili uređivanje zatvorenih dvorišta u glavnom gradu Austrije.

Zelene krovove Beč subvencioniše iznosom do 20.200 eura, ozelenjavanje dela fasade, koji je okrenut prema ulici, može dostići do 5.200 eura, a zelena zatvorena dvorišta do 3.200 eura. Zahtevi za subvencije se takođe mogu podneti u svrhu savetovanja i planiranja projekta.

Beč nudi niz mogućnosti za ozelenjavanje zgrada, zavisno od uslova poput podnih instalacija i površine fasade. Moguće je koristiti fasadna rešenja sa specijalnim sistemima za navodnjavanje, kao što je sistem BeRTA. Pored toga, u obzir se uzimaju raspoloživi kapaciteti za negu zelenila. 

E2 portal   (Energis)