BEČ JE JEDAN OD NAJZELENIJIH SVETSKIH GRADOVA

Strenger Baumschutz – rund 50 Prozent Grünflächenanteil in der Millionenstadt

Beč je jedan od najzelenijih svetskih gradova. Samo bečko „Gradsko zelenilo“ brine o više od 500.000 stabala i više od 1.000 parkova i zelenih površina. Izmena Zakona o zaštiti drveća u Beču, koja je usvojena u januaru ove godine, nedavno je stupila na snagu a novost je da je s jedne strane povećana kompenzaciona naknada za seču stabala, ali je istovremeno olakšana i mogućnost zamenske sadnje. „Očekujemo da će povoljnije zamenske sadnje za podnosioce zahteva dovesti do toga da se u Beču posadi više drveća“, istakao je član Gradskog veća zadužen za klimatska pitanja, Jirgen Černohorski.

„Izmenom Zakona Grad želi pre svega da osigura da se više drveća zaštiti i manje seče, a da zasađeno drveće bude još kvalitetnije“, objasnio je Černohorski. Konkretno, novi tekst Zakona precizira pojam „voćke“ s ciljem da se više vrsta drveća stavi pod zaštitu, na primer, crna zova ili dud. Takođe, zamenska stabla treba brže da postanu „klimatski efikasna“, na primer, kroz propisivanje većih zamenskih stabala sa većim krošnjama ili kroz mogućnost sadnje „XL-stabala“. Novina je i proširenje mogućnosti za zamenske sadnje, ne samo kao do sada u radijusu od 300 metara, već ubuduće u celoj opštini o kojoj je reč.

Grad će oštrije postupati protiv nezakonitog ponašanja, na primer, kroz mogućnost propisivanja mera vraćanja u prvobitno stanje i povećanjem administrativnih kazni (do maksimalmno 70.000 evra), kao i kroz obustavu zastarevanja gonjenja i kažnjavanja.

Povećanjem kompenzacione naknade trebalo bi da bude dostupno više novca za zaštitu drveća i klime: naknada se nije povećavala od 1998. godine, stoga je povećana sa 1.090 evra na 5.000 evra i ubuduće će se usklađivati sa inflacijom.

E2 portal