BESPLATNI SEMINARI PKS O ZELENOJ TRANSFORMACIJI

Poslovna akademija Privredne komore Srbije (PKS) organizovaće narednih meseci u 12 gradova širom zemlje besplatne, jednodnevne seminare za predstavnike kompanija na temu zelene transformacije srpske privrede – „Ključni izazovi za privredu na putu zelene transformacije: CBAM, dekarbonizacija, ESG, Due Diligence, monitoring i izveštavanje“, najavila je danas PKS.

Seminari su namenjeni kompanijama koje posluju u industrijama gvožđa/čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodonika, a koje će biti obveznici novog mehanizma za prekogranično izjednačavanje ugljenika (CBAM) koji je uvela Evropska unija, navedeno je u saopštenju.

„CBAM podrazumeva sistem naplaćivanja taksi u zavisnosti od sadržaja ugljenika u određenim proizvodima koji se uvoze u EU iz zemalja u kojima su klimatske politike manje ambiciozne od evropskih“, kazala je rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije PKS Mirjana Kovačević.

Dodala je da zelena transformacija, sveobuhvatan, kompleksan i zahtevan proces koji podrazumeva, pre svega, prelazak ka niskougljeničnom i održivom poslovanju, a predstavlja jedan od najvećih generacijskih, ekonomskih i društvenih izazova današnjice.

Kovačević je podsetila da je CBAM uredba usvojena u julu ove godine, a da je primena počela 1. oktobra i odnosi se na određenu robu koja se proizvodi u industrijama: gvožđa/čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodonika.

„Sve kompanije koje izvoze na tržište EU robu iz pomenutih šest industrija i čiji se proizvodi nalaze na listi CN kodova, u Prilogu i CBAM Uredbe, imaju obavezu merenja, izračunavanja i izveštavanja o ugrađenim emisijama GHG (gasova staklene bašte) u ove proizvode“, objasnila je ona.

Prvi tromesečni izveštaj, koji pokriva kvartal koji se završava 31. decembra 2023. godine, podnosi se najkasnije do 31. januara 2024. godine.

„Aktivnosti PKS na ovom polju imaju za cilj da pokrenu prilike za zeleni rast, da daju podsticaj unapređenju konkurentnosti domaće privrede i doprinesu daljem razvoju i plasmanu domaćih proizvoda i usluga na različitim tržištima. Ovakve promene zahtevaju i temeljnu pripremu svake pojedinačne organizacije na promeni svesti o značaju, sadržaju i neophodnosti suočavanja sa izazovima koji su pred nama“, istakla je Kovačević.

Zato će seminari, kako je objasnila, obuhvatiti teme koje se tiču ESG (Environmental, Social, and Governance) rizika i održivog poslovanja, novih CSR direktiva i načina utvrđivanja ESG rizika.

Odgovoriće se na ključna pitanja, koje su obaveze i odgovornosti kada je reč o pripremi za CBAM, šta podrazumeva ugljenični otisak proizvoda i kako se priprema GHG izveštaj.

Zatim, biće obezbeđena stručna i savetodavna podrška privredi u vezi lanaca dobavljača i Due Diligence u oblasti ljudskih prava i životne sredine, i objašnjeno sve u vezi monitoringa i izveštavanja, zakonskih obaveza, međunarodnih standarda.

Precizirano je da prvi u nizu seminara počinje sutra u Regionalnoj privrednoj komori (RPK) Subotica, a svi zainteresovani privrednici za temu zelene transformacije mogu se prijaviti na i-mejl adresu akademija@pks.rs .

Nakon Subotice, slede seminari u RPK Leskovac 17. novembra, RPK Kruševac 22. novembra i RPK Valjevo 24. novembra.

Sledećeg meseca obuke će biti održane u RPK Požarevac 1. decembra, zatim, u RPK Kraljevo 6. decembra, RPK Užice 8. decembra, RPK Novi Sad 11. decembra, RPK Niš 13. decembra, RPK Kragujevac 15. decembra i u RPK Zaječar 22. decembra.

Termin dvanaeste obuke u Beogradu će biti naknadno utvrđen, a sa obukama će se nastaviti i tokom januara 2024. godine u ostalim regionalnim privrednim komorama koje terminima nisu pokrivene u ovoj godini.

E2 portal