BMW UVODI FARBE ZA KAROSERIJU IZRAĐENE OD BIOMASE

Grupacija BMW je krajem prošle nedelje objavila da je postala prvi proizvođač automobila u istoriji, koji će u svojim evropskim pogonima koristiti mat farbe izrađene od biomase, a ne od sirove nafte.

Pored pomenutih fabrika na tlu Evrope, gde se ističu postrojenja u Lajpcigu, i pogoni u Južnoafričkoj Republici takođe koriste održivo proizvedenu zaštitu karoserije od rđe. Obnovljive sirovine poput biorazgradivog otpada ili otpada iz postrojenja za tretman prečišćavanja otpadnih voda, služe kao početni materijal u izradi boje. Uštede u emisiji CO2 određene oslanjanjem na proces koji je sertifikovala čuvena kuća TUV, iznose više od 15 hiljada tona, mereno u periodu od ovog trenutka do 2030. godine.

Čuvena kompanija koja igra ulogu dobavljača automobilske industrije, BASF omogućava zamenu prekursora na bazi ugljovodoničnih jedinjenja, kao što je nafta na primer, obnovljivim sirovinama iz organskog otpada, počevši od ranih faza proizvodnje boja. Ovo smanjuje potrošnju fosilnih resursa i izbegava emisije CO2 povezane sa proizvodnjom, transportom i preradom sirove nafte.

Zaštita od korozije i mat boje koje se koriste u Lajpcigu i Roslinu su hemijski identične bojama koje su prethodno korišćene, sa svim repriziranim svojstvima, odnosno onim koje krase i konvencionalno proizvedene premaze za karoseriju. Pošto su premazi na biološkoj bazi i konvencionalni premazi proizvode na istoj liniji, BASF usvaja pristup ravnoteže mase koji je sertifikovan spolja.

Tvrdi se da održivi proizvodni proces smanjuje emisije štetnog jedinjenja CO2, a koji se generišu kao posledica proizvodnje boja, za celih 40%.

E2 portal (AutoRepublika)