BROJ BICIKLISTA U BEČU PORASTAO ZA 687.000 TOKOM 2020.GODINE

Gotovo 5,4 miliona biciklista kretalo se ulicama austrijske prestonice između januara i jula ove godine. To su pokazale evaluacije 13 brojčanika biciklističkog saobraćaja u Beču. U odnosu na trogodišnji prosek, od 2017. do 2019. godine, radi se o rastu od 14,7 % ili 687.000 biciklista.

Time se nastavlja trend biciklizma u Beču, između ostalog zahvaljujući i intenzivnom radu na promociji ovog ekološki prihvatljivog načina kretanja. U cilju zaštite životne sredine i promocije biciklizma, grad Beč je u aprilu 2020. subvencionisao kupovinu bicikala za fizička lica uz pomoć specijalnog fonda od 300.000 eura. Fond je snosio troškove za do 50 % neto kupoprodajne cene bicikla odnosno najviše do 800 eura.

Pored toga, bečkim akcionim planom “Logistik 2030+”, koji predstavlja strateški orijentir za budućnost logistike u Beču, obuhvaćeno je i subvencionisanje kupovine električnih bicikala za pravna lica sa fondom od 800.000 eura.
Naime, u javnom gradskom prostoru postoji mnogo potencijala za ekološki održivi prevoz.

E2 portal   (EurocommPR)