CILJ AUTOMATIZACIJE – VRAĆANJE STRUJE ZA MANJE OD POLA MINUTA

Projekat „Elektrodistribucije Srbije” (EDS) skratio je oko 180 puta period bez električne energije u slučaju kvara na mreži, na manje od 30 sekundi, uz pomoć najmodernije napredne tehnologije, odnosno inteligentne automatizacije srednjenaponske mreže.

– Cilj automatizacije je da se na vrlo efikasan način rekonfiguriše mreža i vrati u pogonsko stanje, što znači da se utvrdi gde je nastao kvar, da se on izoluje i ostatak mreže u najkraćem roku ponovo snabde električnom energijom. U saradnji sa kompanijom „Siemens” primenili smo napredno rešenje automatizacije u delu Novog Beograda i Zemuna, koje je pokazalo višestruko bolji rezultat od projektovanih 30 sekundi, što je najčešći reper u svetu. Sada pričamo o sekundama, umesto uobičajenih 60 ili 90 minuta bez napajanja u slučaju kvara – rekao je Dušan Vukotić, vođa projekta.

Rešenje samooptimizujuće mreže obuhvatilo je četiri transformatorske stanice, u Bloku 32, u kojoj je primenjena najnovija svetska tehnologija i tri susedne transformatorske stanice kod Tržnog centra „Delta city”, „Fontane” i „Zemun centar” na Dunavskom keju. Projektom nisu pokrivena kompletna područja tih trafo-stanica, već onaj deo koji snabdeva značajne institucije i izuzetno veliki broj korisnika, jer kada na Novom Beogradu dođe do kvara, kao da je bez struje ostao manji grad u Srbiji.

EDS se ovim projektom, jedinstvenim u regionu, prvim ovog tipa i u tolikom obimu, uključila među lidere u modernizaciji elektrodistributivne mreže.

Bez naprednih rešenja, kad ispadne jedan vod sa šest ili sedam trafo-stanica u gradu, dispečer šalje ekipu, koja izlazi na teren i utvrđuje mesto kvara, radi se daljinskim putem izdavanjem naloga i taj proces najčešće može da potraje i sat ili dva. Korist od primena najnovije tehnologije je višestruka, a prvenstveno se odnosi na povećanje pouzdanosti napajanja električnom energijom.

– Da bi se izbegao direktan rad sa ekipama po terenu, urađena su rešenja automatizacije, gde su na optimalnim tačkama u mreži postavljeni uređaji kojima možemo daljinski da upravljamo. U konceptu napredne automatizacije koji je EDS primenila na Novom Beogradu aktivirani su mrežni kontrolori. To su posebni sistemi koji prate taj deo mreže i automatski donose odluku na koji način da se uradi brza rekonfiguracija mreže – precizirao je Vukotić.

Sistem napredne automatizacije, koji je realizovan u Beogradu, predstavlja, možda, najveći realizovani sistem proizvođača „Siemens” u svetu. Na primer, na području Berlina samo su tri transformatorske stanice uključene u sistem samooptimizujuće mreže, a u Beogradu uključeno je više od 35.

– Ovim smo duže zastoje u napajanju električnom energijom transformisali u tragove na energetskom „radaru” – rekao je Miroslav Ristić, rukovodilac odeljenja Electrification i Automation u kompaniji „Siemens Srbija”.

Plan EDS je da se nastavi širenje automatizacije mreže u okviru modernizacije sistema sa ciljem da se poveća pouzdanost napajanja električnom energijom na teritoriji cele države, a pre svega u velikim gradovima.

Napredna rešenja

U okviru uvođenja naprednih rešenja automatizacije srednjenaponske mreže realizovan je i projekat u samom centru Beograda sa opremom kompanije „Schneider Electric”.

– Izabrali smo trafo-stanice stare i više od 40 godina, ugrađene osamdesetih godina prošlog veka koje napajaju uže gradsko jezgro – Slaviju, Bogosloviju i Dorćol. Izabrani delovi srednjenaponske mreže se još štite elektromehaničkim zaštitama, što je uslovljavalo sasvim drugačije rešenja od onog koje je primenjeno na Novom Beogradu. U rešenju napredne automatizacije u centru grada ugrađene su daljinske stanice koje imaju mogućnost komunikacije između njih samih. Jedna od tih daljinskih stanica je uvek vodeća i donosi odluku. Rezultat koji smo postigli je dva puta bolji od projektovanog, odnosno za ukupno 18 sekundi obezbeđuje napajanje električnom energijom potrošačima nakon pojave kvara – rekao je Dušan Vukotić, vođa projekta.

E2 portal (Politika)