CILJ PROJEKTA „SOLARNI KALKULATOR“

Cilj projekta https://solarnikalkulator.rs/  je da potencijalni investitori , građani Srbije, vlasnici kompanija i domaćinstava pronađu sve potrebne informacije kako da dođu do svog prvog solarnog sistema na jednom mestu. 

Platforma je osmišljena tako da uz nekoliko lako dostupnih informacija nudi brzo i besplatno odgovore na sledeća pitanja:

– Koliki je sistem potreban za moju potrošnju?

– Koliko bi koštala ugradnja?

– Kolike su moguće uštede?

– Kolika je isplativost takvog sistema?

– Da li imam dovoljno krova za potrebni kapacitet?

– Ko su moguci izvođaci radova? Koje su njihove reference?

– Koje banke nude kredite i grantove za ove sisteme? 

– Koje su procedure za prikljucenje ovog sistema na mrežu i potpisivanje ugovora kupac – proizvođač?

Ultimativni cilj je da platforma pomogne građanima Srbije u brzoj energetskoj tranziciji, nezavisnijim, sigurnijim i zelenijim mogućnostima snabdevanja električnom energijom.

Solarni kalkulator

S obzirom da je tržište solarne energije u Srbiji i dalje mlado, da je pravni okvir i dalje u razvoju, postoji dosta detalja koji u praksi funkcionisu drugačije nego očekivano, postoji veliki nedostatak informacija sa kojima se potencijalni investitori bore, tako da se projektni tim nada da će platforma doprineti da se ovaj nedostatak umanji. 

Izradu platforme Solarni kalkulator podržava projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“, koji u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dok je autor projekta Milena Milosavljević. 

Milena Milosavljević, autor projekta „Solarni kalkulator“

Na ovaj način je omogućeno da platforma bude javno dobro, te kao takva bude besplatna za sve korisnike. Ono sto je jos važnije, omogućen je pregled svih izvođača radova koji se jave sa odgovarajucim referencama u Srbiji. Platforma ne zahteva od korisnika ostavljanje podataka već rezultate daje odmah, jer ova platforma nema komercijalnu svrhu, već služi kao mesto gde građani mogu nepristrasno da se informišu i da dobiju mogućnost izbora. 

Iako ovo nije inženjerski alat, vođeno je računa o tome da dobijeni rezultati budu što realniji. Naime, u samom proračunu uvažena je potrošnja električne energije na osnovu koje se određuje potrebni kapacitet sistema, koji je jako važan, jer u slučaju predimenizionisanih sistema, dodatna energija bi se predavala besplatno EPS-u i sa druge strane isplativost sistema bi bila smanjena. Uštede se obračunavaju samo na osnovu potrošnje i cene električne energije u višoj tarifi (jer je to vreme kada ovi sistemi funckionišu) a nisu uvažene moguće uštede u akcizama i pristupu sistemu. Na taj način se dobijaju objektivni rezultati o isplativosti koji nekad mogu biti i oko 15 godina; ipak što je veća potrošnja, i ukoliko korisnik ulazi u crvenu zonu, ovi rezultati mogu biti dosta bolji i isplativost moguća već za 7 godina. Jako je važno navesti da u proračunu nisu uvažene buduće cene električne energije, koje ovakve sisteme mogu učiniti daleko ekonomski prihvatljivijim. 

E2 portal