CIRKULARNA EKONOMIJA U AUSTRIJI

Poslednja u nizu evropskih zemalja koja je rešena da krene putem cirkularne ekonomije je Austrija. Peta zemlja u EU po korišćenju sirovina i resursa rešila je da smanji svoj ekološki otisak i postavila je niz ambicioznih ciljeva u Strategiji cirkularne ekonomije usvojenoj krajem prošle godine.

Austrija trenutno troši 33 tona resursa po stanovniku, što je 19 tona više od proseka i pet puta više od onog što se smatra održivim. Cilj je da za 80% smanji količinu resursa po stanovnika do 2050. godina na maksimum 7 tona po stanovniku što se smatra održivim. Strategija postavlja i ciljeve koji se tiču povećanja stope cirkularnosti i smanjenja potrošnje po domaćinstvu.

Austrija je treća zemlja EU, posle Holandije i Finske, koja je postavila cilj smanjenja upotrebe resursa. Reč je o najambicioznijem cilju do sada.

Za razliku od Finske i Holandije, Austrija postavlja ciljeve za smanjenje upotrebe biomase imajući u vidu problem krčenja šuma kako bi se proizvele zamene za proizvode fosilnih goriva. Austrija je ambicioznija i u drugim oblastima. Za razliku od Finske koja planira da do 2035. godine smanji upotrebu domaćih sirovina i svede ih na nivo iz 2015, Austrija cilja 80% smanjenja do 2050. godine.

Inače, ciljevi smanjenja upotrebe resursa nisu uključeni u Evropski zeleni dogovor i nacionalne klimatske i energetske strategije država članica EU. Ipak, poslednji propisi, poput zakona o ambalaži i baterijama, idu u prilog ciljevima smanjenja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe resursa, a u toku su i pregovori o ciljevima za smanjenje otpada od hrane.

Cilj smanjenja upotrebe resursa je veoma važan, veruju stručnjaci, jer pokazuje da se zemlje bore sa preteranom potrošnjom, prepoznaju limite i opasnosti trenutnog linearnog modela i postavljaju jasan pravac da konzumiraju manje resursa.  

Očekuje se da će ove godine Evropska komisija usvojiti smanjenje upotrebe resursa kao zvaničan indikator monitoringa cirkularne ekonomije.

E2 portal (Cirkularna ekonomija)