DA LI ĆE MAČU PIKČU POSTATI PRVO UGLJENIČNO NEUTRALNO SVETSKO ČUDO

Maču Pikču je krajem prošle godine ponovo otvoren za turiste, nakon što je devet meseci bio zatvoren, zbog pandemije koronavirusa.

Stručnjaci predviđaju da će putnici ubuduće biti željni novih iskustava, kada su u pitanju putovanja, da će želeti više da se povežu sa prirodom i lokalnom kulturom. Sa jedne strane će postojati potreba za samoćom, a sa druge, pozitivni društveni i ekološki uticaji.

Peru predstavlja ikonu putovanja u prirodu, sa izuzetnim biodiverzitetom i bogatom istorijom. Ujedno nosi i veliku odgovornost za očuvanje onog što poseduje prema budućim generacijama. Potrebno je pronaći inovativne načine da se probudi avanturistički duh kod ljudi, ali i da ujedno imaju razvijenu svest o veličanstvenosti i krhkosti prirode. Očuvanje putem eko turizma može da postane glavni izvor prihoda lokalnih zajednica.

Trenutno, organizacija Inkatera, koja se bavi održivim turizmom, u saradnji sa kompanijom AJE Group, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom pića, razvija strategiju kako bi Maču Pikču bio sertifikovan kao prvo svetsko čudo, koje je ugljenično neutralno. To uključuje razvoj cirkularne ekonomije, kroz inovativnu strategiju za održivo upravljanje gotovo svim čvrstim otpadom.

E2 portal