DA LI ĆE VELIKO GRADIŠTE DOBITI SOLARNU ELEKTRANU?

Veliko Gradište trebalo bi da dobije solarnu elektranu u turističkom naselju Beli bagrem, a pominje se i mogućnost za vetropark.

Prema Planu detaljne regulacije, koji se nalazi na javnom uvidu, solarnu elektranu činiće niz fotoelektričnih panela (modula), koji se postavljaju na metalnu podkonstrukciju koja ih nosi, dok se kablovi vode ispod i/ili iznad zemlje, što se bliže rašava projektnom dokumentacijom, u skladu sa tehničkim propisima.

Električna energija nisko naponskog reda, dobijena iz povezanih modula prenosiće se kablovima do invetorskih tačaka (stanica) gde će se vršiti podizanje napona i prilagođavanje tehničkim uslovima kako bi se solarna elektrana priključila na elektroenergetsku mrežu.

U sklopu elektrane planirani će biti i objekti i oprema elektrane, komandno-nadzorna zgrada i rasklopno postrojenje elektrane kao mesto gde se vrši povezivanje elektrane sa mestom priključenja elektrane na distributivni sistem električne energije.

– Opština Veliko Gradište na ovaj način želi da stimuliše eventualne donatore i zainteresovana lica da finansiraju izradu planskog dokumenta koji bi bio osnov za dalje sprovođenje – navedeno je u dokumentaciji.

Naručilac izrade je Leading Green iz Beograda, a obrađivač plana Studio za projektovanje, planiranje i dizajn Arhilux. Donosilac plana je Skupština opštine Veliko Gradište, nosilac izrade Opštinska uprava opštine Veliko Gradište – deljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove.

E2 portal (eKapija)