DA LI TEČNO DRVEĆE MOŽE DA REŠI PROBLEM ZAGAĐENOSTI VAZDUHA

Tečno drvo se sastoji od jednog dela koji podseća na akvarijum, a zelena unutrašnost ispunjena je mikroalgama. One metabolišu ugljen-dioksid iz atmosfere i tako oslobađaju kiseonik. Ideja nije da tečno drvo treba stvarno da zameni drveće već da se postavi u urbanim centrima gde drveće nije moguće zasaditi.

Tečna drveća, prema rečima Dejana Lekića iz Nacionalne ekološke organizacije, ne mogu da reše problem zagađenosti vazduha u Beogradu, Srbijii ili bilo gde.

„Ovo je inovativno i zanimljiivo rešenje i pre svega treba da doprinese podizanju svesti o ovom problemu. Jedno „odraslo“ drvo godišnje iz atmosfere izvuče 25 kilograma ugljen-dioksida. Samo „Termoelektrana Nikola Tesla“ A i B emituju u toku jedne godine 17 milijardi i 500 miliona kilograma ugljen-dioksida. Bilo bi nam potrebno 720 miliona ovakvih uređaja da bi „anulirao“ samo ono što se emituje iz naše jedne termoelektrane iz dva dela“, objašnjava Lekiuć za N1.

Kako kaže, problemu zagađenja vazduha moramo ozbiljno da se pozabavimo kako bi došli do rešenja.

„Uz podršku EU je pripremljen dokument koji je jedna vrsta strategije koji se naziva Program zaštite vazduha 2030. godine sa akcionim planom, a koji do detalja opisuje šta mi sve treba da uradimo da bi 2030. vrednosti i koncentracija zagađujućih materija u vazduhu bile u skladu sa zakonskom regulativom koja je sada na snazi. Ono što je vrlo zanimljivo je da mi ono što je danas propisano kao granica prekoračujemo“, ističe Lekić.

Najveći problem spovođenja ovog plana je taj što on mnogo košta, ocenjuje sagovornik, ali imamo i neke rezultate koji su bolji u odnosu na pre.

„Ti rezultati su tačkastog tipa kao što su zamena toplane u Kragujevcu, promena goriva. Slično je i u Novom Pazaru“, smatra on.

Problme zagađenog vazduha prožima celo društvo i neophodno je da se svi uključe u rešavanje.

„To se odnosi na svakog pojedinca koji loži u svojoj furuni sirovi ugalj, ali i za sve institucije. Svi zajedno moramo da učestvujemo u preduzimanju mera jer se kvalitet vazduha odnosi na sve nas“, zaključuje Lekić.

E2 portal (N1)