DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I ŽENE LIDERI

Tijana Koprivica je direktorka za održivo poslovanje u kompaniji Delta Holding i majka dvoje dece. Društveno odgovornim i održivim poslovanjem se bavi dugi niz godina, ali i dalje s jednakim žarom obavlja svoj posao i uživa u svakom projektu. Ispunjava je pomisao da zajedno sa svojim timom i kolegama iz kompanije doprinosi unapređenju zajednice i očuvanju životne sredine za buduće generacije. Njen posao uključuje niz aktivnosti na polju bezbednosti i zdravlja na radu, sprovođenja etičkog kodeksa i primene nediskriminatornih principa zaštite životne sredine, podrške zajednici kroz projekte Delta Fondacije. Dobitnica je Mark Awards nagrade za CSR menadžera godine u 2021. godini i drugih brojnih priznanja za doprinos razvoju društveno odgovornog poslovanja.

1. Koliko su CSR aktivnosti važne za vašu kompaniju?

Izuzetno su važne, jer od samog osnivanja u Delta Holdingu postoji svest da kompanije imaju važnu ulogu u izgradnji privrednog i društvenog ambijenta, i da bez razvoja privrede i društva nema ni razvoja kompanija, a i obrnuto. Delta je jedan od lidera na tržištu jer integriše principe održivosti u strategiju poslovanja čime postiže razvoj svojih biznisa, ali istovremeno pomaže u rešavanju ekoloških i socijalnih izazova u zajednici. Velike kompanije, kao što je Delta Holding, imaju i odgovornost da pruže stratešku pomoć zajednici, a za to je važno da razumeju potrebe zajednice, i shodno resursima kojima raspolažu razviju dobar plan. Resursi ne podrazumevaju samo materijalne vrednosti, već i znanje koje doprinosi održivosti zajednice.

2. Kako vaša kompanija pristupa CSR -u i koje vrste inicijativa se preduzimaju (održivost, angažovanje zajednice, filantropija, neprofitna partnerstva?

Naša kompanija realizuje projekte koji daju trajan doprinos u rešavanju određenih izazova u društvu i čine život u našoj zajednici kvalitetnijim. Koncept CSR-a ili korporativne društvene odgovornosti podrazumeva da kompanija na dobrovoljnoj osnovi donosi planove za zaštitu životne sredine i podršku stejkholderima i zajednici. U Delti smo odavno ovaj koncept unapredili tako što smo primenili koncept održivog poslovanja koji je podrazumevao da ti planovi budu integrisani u biznis strategije sa jasno definisanim ciljevima. Svesni smo da je važno na koji način stičemo profit i kako investiramo. Kada je u pitanju podrška zajednici od 2018. godine fokus nam je na razvoju sela u Srbiji. Trenutno pomažemo poljoprivrednim proizvođačima u tri sela, Mala Jasikova, Dubočane i Bačko Novo Selo, da unaprede poslovanje kroz prenošenje znanja o modernoj poljoprivredi, a zatim i kroz pomoć u finansiranju putem povoljnih kredita za koje Delta Agrar plaća kamatu. U cilju poboljšanja kvaliteta života na selu pomogli smo i unapređennje društvenog života, renovirali smo važne javne objekte, škole, prostorije za okupljanje meštana, organizovali pozorišne predstave za decu i odrasle i pomogli realizaciju seoskih proslava. Pružili smo i dodatnu pomoć roditeljstvu donacijom od 100.000 din za svaku novorođenu bebu.

Prošle godine smo započeli i realizaciju projekta “Digitalno selo” sa institutom za “Biosens” iz Novog Sada, i “Mokrin House”. Ideja je da kroz projekat edukujemo poljoprivrednike iz Mokrina da u svom svakodnevnom radu koriste digitalne platforme i informacione tehnologije.

Projekat na koji smo takođe veoma ponosni je Treći roditelj koji traje od 2012. godine i kojim pomažemo porodice u riziku od razdvajanja.

U prethodnom periodu izgradili smo i tri zadužbine od kojih su dve posvećene razvoju kapaciteta osoba sa invaliditetom, a jedna je kulturni spomenik, poklon Gradu Beogradu. Reč je o skulpturi Odande- Dovde, rad Mrđana Bajića i Ričarda Dikona, koja je postavljena  na Savskom šetalištu kao deo kalemegdanske pasarele.

Partneri koji prepoznaju naše namere i dele naše vrednosti su uvek dobrodošli. U svim projektima koje sam pomenula učestvovali su naši zaposleni kao mentori ili donatori, druge kompanije, predstavnici nevladinog sektora i lokalne zajednice.

3. Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima i kakvi su dalji planovi?

Veoma smo zadovoljni i ponosni na ostvarene rezultate. Poljoprivrednici iz naših sela ostvaruju i do 20% bolje rezultate nego ranije, lakše i brže obavljaju svakodnevne poslove, a neki su svoje proizvode izvezli i u zemlje EU. U okviru projekta Treći roditelj osnaženo je 30 porodica, a naše zadužbine imaju više stotina korisnika. Za sada smo fokusirani na razvoj postojećih projekata jer želimo da se u potpunosti posvetimo ostvarenju zadatih ciljeva. Naravno, Delta Holding je uvek tu da pomogne zajednici u slučaju nepredviđenih okolnosti (elementarnih nepogoda, saniranja posledica pandemije i sl).

4. Da li klijenti danas obraćaju više pažnje na društveno odgovorne kompanije?

Nekada je primena CSR, odnosno principa održivosti bila dobrovoljna i možemo reći da su poslovni partneri gledali blagonaklono na kompanije koje su imale integrisane strategije zaštite životne sredine, podrške zaposlenima i zajednici. Međutim danas stejkholderi, među kojima su klijenti, ali i banke, osiguravajuća društva, investitori, podrazumevaju i očekuju da kompanije pokazuju visok nivo društvene odgovornosti. Oni zahtevaju jasno postavljene planove i ciljeve i transparentnost u komunikaciji ostvarenih rezultata. Zato danas pričamo o ESG konceptu koji zahteva merljive podatke o rezultatima naših strategija u koje su integrisani principi održivosti. To podrazumeva izveštavanje o potrošnji energije, emisijama štetnih gasova, količinama otpada koje generišemo i koje pravilno zbrinjavamo, potrošnji vode i ostalih prirodnih resursa. Kao i primeni etike u poslovanju, nediskriminatornih principa, zapošljavanju teže zapošljivih grupa stanovnika, razvoju zaposlenih i slično. Iz godine u godinu granice odgovornog poslovanja postavljaju se na viši nivo a naša kompanija je uvek korak ispred.

5. Kakav je odnos zaposlenih prema životnoj sredini, da li imate posebne mere kako biste bili energetski efikasniji i eco-friendly?

U prethodnoj godini u fokusu nam je bila energetska efikasnost, pa smo podigli 8 solarnih elektrana na lokacijama naših fabrika i imanja. U toku je izgradnja još dve solarne elektrane, na Sava Centru i tržnom centru u Varni. Trenutno je u toku izrada projekata za izgradnju solarnih elektrana na više od 10 novih lokacija u sistemu, kao i pokretanje postrojenja na biomasu.

O ekologiji brinemo i kroz aktivnosti naše kompanije Delta Pak koja se bavi upravljanjem ambalažnim otpadom i konsaltingom u oblasti zaštite životne sredine.

6. Na koji način podržavate i osnažujete žene u vašoj kompaniji, da li postoje neki posebni benefiti?

Delta je u Srbiji i šire prepoznata kao kompanija koja od samog osnivanja neguje rodnu ravnopravnost. Naš Upravni odbor čine 4 žene i 3 muškarca, a ista situacija je i u Izvršnom odboru. U 2018. godini izabrani smo za rodno najsenzitivniju kompaniju na nacionalnom konkursu koji organizuje Udruženje poslovnih žena.

U kompaniji dajemo jednaku šansu za razvoj karijere ženama i muškarcima, bitne su nam kompetence i znanje. Sve naše koleginice svesne su da su jednako vrednovane i cenjene i da imaju jednake mogućnosti za razvoj kao i kolege.

Naše potpredsednice i direktorke često gostuju na predavanjima gde prenose svoje iskustvo devojkama koje su u srednjoj školi ili na fakultetu, kao i mladim ženama na početku karijere, u cilju njihovog osnaživanja.

E2 portal