EKOLOŠKI ODGOVORNIM POSLOVANJEM DO PROFITA

Biznis danas predstavlja osnovnu pokretačku snagu ekonomije ─ od lokalne do globalne. Svi zahtevi su usmereni ka stvaranju što većeg profita i zadovoljenja rastućih potreba ljudi širom sveta. Svi oblici poslovanja, neizostavno imaju ogroman uticaj na sve oblike života i procesa na Zemlji ─ na celokupan prirodni svet. Rezultati tog uticaja su ogromni i manifestuju se ekološkim problemima koji prožimaju sve sfere pojedinačnih života. Zagađenje voda i vazduha, uništavanje šuma, klimatske promene, nestašica minerala i drugih resursa ─ opomena su da naši dosadašnji izbori načina poslovanja i nisu bili baš najbolji. Ono što već danas može da se uradi ─ da svako preduzeće i organizacija preispitaju svoje poslovanje, da sebe posmatraju kao bitnu kariku u lancu globalne ekonomije koja sopstvenim poboljšanjima i ekološki odgovornijim poslovanjem doprinosi smanjenju zagađenja na globalnom nivou, izobilju resursa i celokupnom zdravijem životu ─ ne treba odlagati za sutra!

Mnogi vlasnici preduzeća, koji pokušavaju da vode uspešno preduzeće, svakodnevno se součavaju s velikim brojem izazova: rastom tekućih troškova i nabavke, povećanjem konkurencije, društvenim i ekološkim pitanjima. Ipak, hiljade vlasnika preduzeća širom sveta otkrilo je da je moguće suočiti se sa ovim problemima i učiniti svet „boljim mestom za život“, ukoliko primenjuju drugačiju etiku u svom poslovanju ─ ekološku.

U ovom članku ćemo se pozabaviti pitanjima da li poslovanje može da bude ekološki odgovorno i profitabilno, kao i koje instrumente preduzeća u tu svrhu mogu primeniti.

Zašto baš ekološki odgovorno poslovanje?

Ekološki odgovornim poslovanjem može se tretirati ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održivo) i vodi računa o uticaju svojih aktivnosti na humane aspekte (društveno odgovorno). Ne smemo zaboraviti i treću komponentu ─ da takvo poslovanje mora biti sposobno i da pokriva svoje troškove i stvara profit (ekonomski održivo). Često ćete nailaziti u literaturi i u poslovnom okruženju na termine „zeleni i održivi biznis“, „zeleno poslovanje“ ili „zelena ekonomija“. Svi oni suštinski ukazuju i podstiču na aktivnosti ekološki odgovornog poslovanja.

Ekološki odgovorno poslovanje zahteva razvoj stava prema održivosti koji može biti inkorporiran u naš svakodnevni život. Preduzeće mora da promeni način na koji posluje, vrši nabavku, proizvodi i pruža usluge ─ tako da ima pozitivan uticaj na životnu sredinu. Biti ekološki odgovorno preduzeće, podrazumeva ići dalje od zadovoljenja minimalnih standarda. Kada je reč o životnoj sredini, ekološki odgovorno preduzeće prevazilazi ispunjenje minimalnih zakonskih regulativa i osnovne usaglašenosti sa standardima. Poboljšanja koja se primenjuju ne tiču se samo osnovne industrijske grane kojoj preduzeće pripada, već ekološki odgovorno preduzeće primenjuje principe koji su zajednički za sva preduzeća, tj. princip 3R: redukcija, reupotreba i reciklaža.

Ekološki odgovorno preduzeće je svesno svoje upotrebe prirodnih resursa i preduzima aktivnosti koje će redukovati potrošnju materijala, podsticati redukovanje nastanka otpada i reciklažu.

Planetu možemo posmatrati kao veliko skladište dobara i proizvoda. Kada koristite dobra, vi morate da ih platite ili novcem ili u robnoj razmeni. Isto tako, kada koristite prirodna dobra i resurse, vi morate na svojevrstan način da „platite“ životnoj sredini da biste amortizovali svoju potrošnju.

Kreirati „održivo i zeleno“ preduzeće, može imati dubok pozitivan uticaj u našem zajedničkom okruženju i ostaviti trajan pečat kao putokaz budućim preduzetnicima kako možemo poboljšati svoje poslovanje. Međutim, u tom procesu, najčešće se prvo nameću pitanja: Kako će to uticati na profit? Da li ćemo izgubiti ili pridobiti klijente? Kakva je ekonomska svrha da „ozelenim“ svoj biznis? Da li je to dobar poslovni potez?

Naravno, svako od ovih pitanja ima smisla. Vi poslujete i prirodno je da očekujete dobit od svog poslovanja. I koliko god da podržavate zaštitu životne sredine i održivi razvoj, vaše preduzeće pre svega treba da bude uspešno i profitabilno. Da li može da bude ekološki odgovorno i profitabilno?

Sedam razloga za ekologiju i profit

Opšte shvatanje je da promena životnog stila i poslovanja ka ekološki odgovornijem jeste „skuplji“ život i poslovanje, ali svakim danom sve više preduzeća uviđa da postoji veliki broj povoljnosti koje nastaju usled ekološki odgovornijeg poslovanja.

Uštede na troškovima
Otpad kao izvor prihoda
Konkurentna prednost
Privlačenje novih klijenata i otvaranje novih tržišta
Zainteresovanost radnika
Ekološki dizajn proizvoda i usluga
Prepoznatljivost

Pokretanje vašeg poslovanja u pravcu ekološki odgovornog, kontinuirani je proces čiji je glavni cilj kreiranje profitabilnog i produktivnog preduzeća s aktivnostima koje imaju minimizirani uticaj na životnu sredinu. Onog momenta kada započnete proces, primetićete poboljšanja: dramatične uštede u troškovima, poboljšanu energetsku efikasnost, smanjenu potrošnju vode i sirovina, redukovane količine otpada. Takođe, povećavaju vam se šanse za proširenje mreže klijenata i otvaranje novih tržišta. Vaše poslovanje može mnogo pre dobiti zakonske i finansijske olakšice zbog ekološki odgovornijeg poslovanja a u isto vreme vaši radnici postaju motivisaniji. Osim toga, stičete i poverenje svojih klijenata.

Kao što je svaka promena u poslovanju postepen i kontinuirani proces, tako i ovakve promene zahtevaju vaše strpljenje i određena finansijska ulaganja. Inicijalna finansijska ulaganja u poboljšanje poslovanja, rezultiraće višestrukim uštedama, uz istovremeni porast profitabilnosti, produktivnosti i kvaliteta rada vašeg preduzeća.

E2 portal   (dr.Maja S. Todorović)