ENERGETSKI EFIKASAN „CVET“ U PODNOŽJU RTNJA

Samo 50km vožnje električnim automobilom od autoputa Beograd-Niš (i punjača uz auto-put, kod Paraćina) deli vas do tačke podno 1500m visokog Rtnja, koja ima za cilj da revitalizuje posetioca i obnovi energiju (dodali bi, i energiju njegovog električnog ljubimca).
Kao i autohtoni cvet sa ove planine, čije ime nosi, skladno uklopljen u prirodni ambijent i inspirisan okruženjem, i kao što njegovi idejni tvorci kažu – „Lingua Franca“ između građene i prirodne sredine, između čoveka i njegove prirode – nikao je 2019. butik hotel Ramonda, a nedavno i zaokružio svoje kapacitete (preko 10.000 m2) i ponudu.

U skladu sa prirodom
Hotel Ramonda je ekološki orijentisan hotel koji pored korišćenja prirodnih materijala, primenjuje i principe održivog razvoja korišćenjem peleta, toplotnih pumpi i solara. Gostima su na raspolaganju i punjači za električne automobile. U okviru Wellness i spa centra nalazi se veštačko jezero sa prirodnim prečišćavanjem vode; pesak, kamen, šljunak, preko 25 vrsta biljaka i algi su u funkciji prečišćavanja vode. Hotel koristi bunarsku vodu, koja je ispitana od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu i ocenjena kao blagotvorna po ljudski organizam.

Grejanje na pelet i benefiti
Primarno grejanje hotela je na pelet.
Benefiti su višestruki; pelet je ugljenično neutralan – prilikom sagorevanja u atmosferu se oslobađa ista količina ugljenika koja se nalazi u drvetu u toku njegovog rasta (menjajući posečeno drveće novim, čitav taj ciklus daje rezultat gotovo bez neto emisija ugljenika), pri sagorevanju ima vrlo malo pepela (oko 1%), produžava se i radni vek gorionika i kotla, jer sadrži minimalnu količinu vlage (6-10%), a peći na pelet imaju integrisane kante koje se mogu puniti na nekoliko dana tako da redovno loženje nije potrebno.

Benefiti solarne energije
Kada je vreme sunčano, grejanje se obavlja i solarnim panelima instaliranim na krovu hotela ukupne instalisane snage 250 kwh. Sistem je koncipiran tako da kotlovi ili solarni paneli zagrevaju vodu u baferima, a onda se tako topla voda distribuira dalje do potrošača (zagrevanje STV, objekata i bazena, klima komora, podna grejanja, fancoil sistem grejanja).
Benefiti korišćenja ove vrste energije su takođe višestruki; solarne energija ne proizvodi nikakve nusprodukte niti zagađenje, stepen efikasnosti solara je oko 55%, a uštede u njihovom radnom veku su proračunate na oko 400.000 eur (250 m2).

Klimatizacija
Vazduh za klimatizaciju se filtrira, zimi zagreva, a leti hladi u klima komorama. Predviđeno je uduvavanje toplog vazduha duž staklenih površina pomoću specijalnih podnih rešetki sa regulatorima protoka, a da se spreči kondenzacija na istim. Predviđena je i automatska regulacija, upravljanje i signalizacija rada svih sistema klimatizacije i grejanja.

Ramondin energetski pasoš
Klimatski deo e-pasoša navodi 192 dana grejne sezone sa prosečnom dnevnom temperaturom od 5 stepeni C, termo-tehnički deo pokazuje udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV (sanitarne tople vode) od čak 82%, a deo namenjen unapređenju mera energetske efikasnosti kao jednu od mera pominje ugradnju transparentnih površina sa koeficijentom prolaza toplote U nižim od koeficijenta ugrađenih fasadnih otvora.

Društveno odgovorni
Ono što je važno za zaštitu životne sredine i pre svega šumskih kapaciteta je činjenica da hotel Ramonda ima potpisane višegodišnje ugovore sa dobavljačima peleta kao i sa JP Srbijašume, pa se bukva za proizvodnju peleta nabavlja samo iz strogo kontrolisanih izvora.
Hotel organizuje niz akcija u cilju očuvanja životne sredine među kojima su i: akcije čišćenja naselja Rtanj; akcije „Zasadi svoje drvo“ i „Zasadi svoju ružu“; a za one najmlađe akcija „Gledaj kako rastemo“.
Sa lokalnom zajednicom Ramonda je osnovala Zadrugu „Darovi Rtnja“ (HACCP), a za svoje zaposlene angažovala je agenciju za obuke i stručno usavršavanje, organizuje teambuilding jednom i Humanitarnu tombolu dva puta godišnje, obezbeđuje premije za rođenje deteta, i dr.

E2 portal