ENERGETSKOM SANACIJOM OBJEKATA UŠTEDA ENERGIJE DO 40%

Energetskom sanacijom objekata može se za 40% smanjiti njihova potrošnja energije, rečeno je na konferenciji „Upravljanje energijom – gradovi i opštine u Srbiji“, na kojoj su Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas potpisali ugovor za pridruživanje Asocijaciji Evropske energetske nagrade (EEA).

Evropska energetska nagrada je sistem upravljanja i nagrađivanja kvaliteta za opštine i regione. Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Miloš Banjac je rekao novinarima na otvaranju konferencije da se zahvaljujući samo tim uštedama nakon energetske sanacije objekata može smanjiti za oko 20% potrošnja energije u Srbiji.

– Sada smo započeli novi projekat koji predviđa energetsku sanaciju zgrada centralne vlasti, to jest, ministarstava. Saniraćemo u okviru tog projekta oko 20 objekata u Beogradu – rekao je Banjac.

Kako je objasnio, taj projekat biće finansiran sa oko 40 mil EUR kredita Razvojne banke Saveta Evrope (CEB), kao i da će za njega biti obezbeđeno još oko 5 ili 6 mil EUR, pošto će se koristiti i sredstva Fonda za klimatske promene i nekih pristupne fondova EU za Zapadni Balkan.

Govoreći o konferenciji „Upravljanje energijom – gradovi i opštine u Srbiji“, Banjac je rekao da se ona održava u okviru šireg projekta koji se zove Energetska efikasnost i uvođenje enegetskog menadžmenta u opštine u Srbiji, koji finansira Šavajcarska u vrednosti većoj od 10 miliona franaka, kao i da opštine učeštvuju sa finansiranje od 1,2 miliona franaka. Objasnio je da se projekat sastoji iz tri dela.

– Prvi deo je povezan za Evropsku energetsku nagradu, za energetsku efikanost i sada opštine sa svojim projektima mogu konkurišu i osvoje tu nagradu. Sada su dva grada i dve opštine u Srbiji: Kruševac, Užice, Paraćin i Vrbas kandidati za dobijanje te nagrade – istakao je Banjac.

Kako je naglasio, u Srbiji su uvedeni energetski menadžeri, njih više od 300, od čega je više od 100 za lokalne samouprave. Navodi da je urađena je energetska sanacija oko 40 objekata i još 16 je u procesu realizacije, tako da se ostvaruju dobri reuzltati u povećanju energetske efiakasnosti u lokalnim samoupravama.

Drugi deo projekta odnosi se na energetsku sanaciju u gradovima i opštinama i predviđa saniranje 21 objekta. Treća komponenta projekta se tiče podizanja svesti za enegetsku efikasnost.

– Mi smo uveli sistem energetskog menadžmenta i softvere. Pokušavamo da nagrađujemo gradove i opštine tako što im kroz sredstva budžetskog fonda dodeljujemo određena sredstva da to realizuju. Naša sredstva su skromna, pošto godišnje godišnje ulažemo 1,2 mil EUR, dok je samo ovaj projekat vredan više od 10,8 miliona franaka – dodao je Banjac.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je rekao novinarima da su dva grada i dve opštine dobili podršku u sprovođenju mera energetske efikanosti odnosno pomoći kako da zamene postrojenja, upravljaju sistemima za grejanje, kako da obezbede bolju enegetsku zaštitu i troše racionalnije.

Staničić je kazao da je pored konferencije održan i pet sastanak Mreže opštinskih energetskih menadžera, u okviru SKGO.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju ambasade te zemlje u Srbiji Ursula Lubli rekla je da tim projektom podržavaju uvođenje Evropske enegetske nagrade u Srbiji i rekonstrukciju javnih zgrada i objekata u četiri lokalne samouprave u Srbiji.

– To je jedan od najvećih projekata koji sprovodimo u Srbiji, a ukupan budžet je oko 9 mil EUR. To je za nas jedan od priortetnih projekata pošto se sa njim uvodi sistem kvaliteta u toj oblasti u Srbiji – rekla je ona.

Konferencija je održana u saradnji sa Ministarstvom energetike Srbije i Švajcarske kancelarije za saradnju, uz pokroviteljstvo SKGO.

E2 portal   (Tanjug.rs)