ESTONSKA KOMPANIJA ZARAĐUJE NA ŠUMAMA, A NE SEČE IH

Estonska kompanija Single Earth zarađuje na šumskom bogatstvu, a da pritom ne seče stabla. Deluje na tržištu kredita za ugljenik, a čija je svrha smanjenje emisije ovog štetnog gasa.

Kompanija posreduje između vlasnika šuma i drugih firmi. Da bi kompenzovale za emisiju ugljenika i očuvale biodiverzitet, firme plaćaju vlasnicima šumskih područja i močvara za zaštitu ovih prirodnih sredina.

Na taj način Single Earth doprinosi iskorišćavanju blagodeti šuma, a to su apsorpcija ugljen-dioksida i povećanje biodiverziteta. Time podstiče i vlasnike da štite svoja šumska područja.

Estonija je među državama koje su vrlo bogate šumama. Više od polovine zemlje je prekriveno šumom. Međutim, u celoj Evropi dešava se velika seča šuma.

U Single Earthu se nadaju da će proširiti poslovanje na ceo svet, a reč je o tržištu koje bi do 2050. moglo da vredi 500 milijardi dolara. Očekuje se da će to za posledicu imati smanjenje deforestacije na prostoru od 10 miliona hektara svake godine, naveli su u Svetskom ekonomskom forumu (WEF).

E2 portal   (poslovnenovine.ba)