EU POMAŽE SRBIJI U UVOĐENJU NAPLATE GREJANJA PO UTROŠKU

grejanje
EU pomaze Srbiji u naplati grejanja po utrosku

U planu je izgradnja održivog sistema za povećanje energetske efikasnosti, kojim bi se uvela naplata grejanja po utrošku, umesto po kvadratnom metru, i uštedelo 9% energije do 2019. godine.

Srbija je deo pilot-projekta EU za povećanje energetske efikasnosti u kojem učestvuju i Ukrajina, Tunis i Gruzija.

Katarina Meternova, zamenica direktora Direktorata za proširenje EU je istakla da su javne i stambene zgrade veliki potrošači energije – čak 34% ukupne količine, i da je zato potrebna „odgovarajuća politika energetske efikasnosti“ da bi se rešio taj problem. Dodala je da je „mnogo bitnije ukloniti barijere“ koje sprečavaju racionalno korišćenje energije i uvesti naplatu po potrošnji.

Evropska komisija spremna da pomogne u izgradnji sistema za povećanje energetske efikasnosti.

„Energetski menadžeri“ u lokalnim samoupravama će biti dužni da uoče kritične, „crne“ tačke za neracionalnu potrošnju toplotne energije i naprave projekte koji bi omogućili racionalniju potrošnju.

E2 vesti   (Beta)