EU PREMAŠILA GODIŠNJE NACIONALNE CILJEVE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Eurostat

U 2020. godini obnovljiva energija predstavljala je 22,1 % energije potrošene u EU-u, što je dva procenta iznad cilja od 20 %.

Prema podacima koje je 19. januara objavio Eurostat, udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji na nivou EU-a u 2020. godini dostigao je 22 %. To je za dva procenta iznad cilja za 2020., kako je navedeno u Direktivi 2009/28/EZ o podsticanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora i predstavlja veliki uspeh i važnu prekretnicu na putu prema klimatskoj neutralnosti do 2050, ističe se u saopštenju.

Države članice koje su značajno premašile utvrđene ciljeve za 2020. su Švedska i Hrvatska (svaka za 11 procenata) kao i Bugarska (+7), dok to jedino nije uspelo Francuskoj (-3,9).

Sa više od polovine bruto konačne potrošnje energije iz obnovljivih izvora u 2020., Švedska (60,1 %) je imala je daleko najveći udeo među državama članicama EU-a, ispred Finske (43,8 %) i Letonije (42,1 %). Najniži udeo obnovljivih izvora energije zabeležen je na Malti (10,7 %), a slede je Luksemburg (11,7 %) i Belgija (13 %).

Međutim, iz Grinpisa su saopštili kako ovi statistički podaci „skrivaju užasnu stvarnost“ jer su „Švedska, Finska i Letonija takođe lideri u seči stabala i njihovom spaljivanju za energiju“, što se u EU-u smatra „obnovljivom“ energijom. „Ovo je katastrofa za prirodu i dodatno pogoršava klimatsku krizu“, poručuje Grinpis.

E2 portal   (Ekovjesnik)