FIRENCA U BORBI PROTIV PLASTIKE

Foto: La Repubblica

Glavni grad Toskane je 69. italijanski „Plastic Free“ grad koji se posebno istakao u području sprovođenja ekološkog obrazovanja dece, smanjenju korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu u školama i kancelarijama gradske uprave, kao i širenju mreže punktova sa besplatnom vodom za piće.

Upravo su to razlozi zbog kojih je Grad Firenca dobio priznanje organizacije Plastic Free Odv Onlus na svečanosti koja se 11. marta 2023. održala u Bolonji.

„Srećni smo zbog ovog priznanja kojim su nagrađeni napori koje je naš grad uložio u ograničenje korišćenja jednokratne plastike, podsticanje ponovne upotrebe, smanjenja i recikliranja otpada, i uvođenja cirkularne ekonomije, kao i sprovođenje ekološkog obrazovanja u školama, i dalje širenje mreže fontana sa besplatnom vodom za piće.“ – rekao je Andrea Đorđo, savetnik za zaštitu životne sredine i ekološku tranziciju u Gradu Firenci.

Svake godine se u Italiji iskoristi oko devet milijardi plastičnih flaša, a plastika je odgovorna za 80 % zagađenja mora. Zbog toga su s ciljem smanjenja količine plastičnog otpada u saradnji sa organizacijom Plastic Free tokom proteklih nekoliko meseci u gradskim školama Firence postavljene fontane sa vodom za piće.

„Fontane već godinama postavljamo širom grada i škola, i zahvaljujući tome, od 2017. do danas uštedeli smo 26 miliona flaša i 910 tona plastike, i izbegli emisiju 5500 tona CO2“, istakao je Andrea Đorđo.

Osnovana 2019. godine sa ciljem informisanja što većeg broja ljudi o opasnostima zagađenja plastikom, neprofitna organizacija Plastic Free Odv Onlus ubrzo je postala jedna od najvažnijih italijanskih organizacija za očuvanje životne sredine. Njeni članovi su  kroz različite projekte angažovani u 284 italijanska grada i opštine, i organizuju ekološke akcije čišćenja plaža, spašavaju morske kornjače i edukuju školsku decu i odrasle o važnostima smanjenja korišćenja jednokratne plastike. Veliki uspeh aktivnosti ove mlade organizacije potvrđuju i sledeće brojke: oko tri miliona kilograma plastike i ostalog otpada uklonjenog iz životne sredine, više od 110.000 edukovanih učenika u više od hiljadu italijanskih škola, kao i 130 spašenih morskih kornjača.

E2 portal