GEFF PROJEKAT OBEZBEĐUJE POVRAĆAJ SREDSTAVA ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA

Kroz takozvani GEFF program za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, u Srbiji je prethodnih godina plasirano oko 30 mil EUR.

– GEFF je projekat razvoja Evropske banke za obnovu i razvoj, koji predstavlja projekat obezbeđenih sredstava banaka na Zapadnom Balkanu, pod kojim stanovništvo, građani i stambene zajednice mogu da iskoriste kredite banaka i investiraju u energetsku efikasnost u svojim zgradama i domaćinstvima i zahvaljujući donorima, pre svega Evropskoj uniji, obezbede povraćaj sredstava do 20%. Projekat je aktivan u zemljama Zapadnog Balkana od 2017. godine, a u Srbiji od 2018. godine – objašnjava zamenik rukovodioca GEFF projekta Petar Nikolić.

Na sajtu GEFF projekta može se pronaći lista proizvoda koji mogu biti kupovani pod GEFF kreditnom linijom. To su energetski efikasni proizvodi i obnovljivi izvori energije, i ispunjavaju minimalne karakteristike koje su postavljene od Evropske banke za obnovu i razvoj.

Odlučivanjem za konkretni proizvod i prodajno mesto, potrebno je zatražiti profakturu na kojoj se nalazi isto ime proizvoda koji se nalazi na sertifikatu koji je potrebno odštampati na našem tehnoločkom selektoru. Sa ta dva dokumenta, banka odobrava kredit.

Zamenik rukovodioca GEFF projekta ističe da je zadovoljan odazivom građana, prodavaca i banaka, nakon početnog nepoverenja u sam projekat, i poziva zainteresovane prodavce da ih kontaktiraju mejl adresom koju mogu naći na sajtu GEFF-a, nakon toga kontaktiraće ih inženjer koji će im dati sve potrebne informacije.

E2 portal (RTV)