GODIŠNJA KONFERENCIJA ZELENE GRADNJE

U Beogradu je juče, 25.septembra, u Kulturnom centru Beograda, održana godišnja konferencija zelene gradnje, pod nazivom „Kako gradimo sutra“.

Učesnici PANELA „PROIZVODNJA I GRADNJA“ iz kompanija Alumil, Xella, Sika i Konstruktor, kao i profesor sa Građevinskog fakulteta, stavili su akcenat na smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji materijala i gradnji, kao i na društvenu odgovornost kompanija. Najkorišćeniji materijal na svetu je beton (oko 20 milijardi tona godišnje). Cement, koji se koristi za proizvodnju betona proizvodi CO2. Analize pokazuju da tona cementa proizvede tonu CO2. „Zelena“ opcija je beton na bazi recikliranog materijala i pepela.

Učesnici su se složili da im je zajednički cilj da smanjenje potrošnje energije i efikasnije korišćenje otpada. Problem je što Srbija nema stacionarna reciklažna postrojenja i nedostaju ekonomske mere i podsticaji. Potrebno je da postoji generisanje otpada tokom gradnje i rušenja.

E2 portal