GRAD AMSTERDAM PLANIRA DA UVEDE SAMO ELEKTRIČNE AUTOMOBILE DO 2030.GODINE

Pre nekoliko dana, grad Amsterdam je objavio svoj plan zabrane automobila na benzin i dizel, i uvođenje isključivo električnih automobila do 2030.godine. Plan je da se smanji alarmantni nivo zagađenja vazduha u gradu zbog gustog saobraćaja.

Trenutno, nivo zagađenja vazduha u Amsterdamu prelazi standarde EU. Stanovnici Amsterdama gube u proseku godinu dana života zbog zagađenja vazduha. Zbog toga je plan danske vlade da zameni sve automobile, motore, autobuse, brodove, električnim vozilima ili vozilima koja se napajaju na hidrogen.

Plan će se sprovoditi u nekoliko etapa narednu deceniju.

Do 2020.godine će biti zabranjena sva vozila proizvedena pre 2005.godine.

Do 2022.godine će biti zabranjena sva taxi vozila i autobusi javnog prevoza koji zagađuju vazduh.

Do 2025.godine će biti zabranjeni brodovi i motori koji zagađuju vazduh.

Grad će takođe povećati broj stanica za punjenje električnih vozila, da ih bude minimum 23 000.

Iako se brojni aktivisti slažu sa ovom inicijativom, postoje i oni koji smatraju da će porodice sa nižim primanjima teško moći sebi da priušte električno vozilo, ali sa druge strane stiže obećanje da će cena vozila padati u narednih 11 godina.

E2 portal   (Ecowatch)