GRADI SE AGROSOLARNI PARK U SREMSKOJ MITROVICI

Grad Sremska Mitrovica stavio je na rani javni uvid materijal za izradu plana detaljne regulacije solarnog parka Noćaj 1 i Noćaj 2, snage 75 MW, u KO Noćaj i KO Salaš Noćajski.

Dokument je iradio JP Urbanizam Sremska Mitrovica, a investitor izrade planskog dokumenta je DNP – inženjering doo iz Novog Sada, u ime stvarnog investiotora izgradnje solarnog parka L.O.I.360 STRATEGY AND BUSINESS DEVELOPMENT doo Beograd.

Prema planu, kompleks solarnog parka sastavljenog iz solarnih elektrana Noćaj 1 i Noćaj 2, ukupne snage 75 MW, planiran je u ataru naselja Noćaj i Salaš Noćajski, na oko 320,49 ha, preko puta industrijske zone Istok u Sremskoj Mitrovici.

Solarni park biće tipa agrosolara – solarni paneli biće postavljeni na poljoprivrednom zemljištu.

– Ispod solarnih panela uzgajaće se poljoprivredne kulture koje su kompatibilne tipu solarnih panela i na taj način će se povećati iskorišćenost zemljišta. Na istoj površini zahvaljujući energiji sunca nastajaće dva proizvoda – električna energija u solarnim panelima i poljoprivredne kulture – navodi se u planu. Dodaje se da pojedinim vrstama voća nije neophodna direktna sunčeva svetlost, pa u senci solarnih panela beleže veći rod.

Uz to, za zemljoradnike tokom leta na ovaj način formiraju senku, odnosno hlad i prijatnije temperature, a samim tim i bezbednije okruženje za rad.

Takođe, ispod solarnih panela moguće je i napasanje stoke.

Plan je na javnom uvidu do 16. novembra.

E2 portal (eKapija)