GRADI SE SOLARNA ELEKTRANA U OPŠTINI BOLJEVAC

Preduzeće UMD Solar iz Novog Sada planira da u opštini Boljevac na lokalitetu Krivi Vir gradi solarnu elektranu na 2,3 hektara.
Urbanistički projekat za realizaciju ovog projekta izradio je biro Proingarh iz Zaječara, a idejno rešenje Ceefor iz Beograda.

– Elektrana će služiti za proizvodnju električne energije i svu proizvedenu energiju plasiraće u elektrodistributivnu mrežu. Priključenje solarne elektrane na distributivni sistem izvršiće se preko novog samostojećeg građevinskog objekta za smeštaj novoprojektovanog razvodnog postrojenja (RP) 10kV, merne opreme, opreme za daljinski nadzor, upravljanje i komunikaciju (OMP) – navodi se u UP.

Na predmetnoj lokaciji planirano je postavljanje solarnih panela ukupne aktivne snage 999 kW. Solarna elektrana će se sastojati od 1.810 fotonaponskih panela proizvođača „Canadian Solar“, pojedinačne snage 650 W do 655 W ili slično.
– Lokacija solarne elektrane je zbog prolaska neketegorisanog puta podeljena na dva dela, severni i južni. Po celom obimu solarne elektrane izvodi se ograda.

U prvoj fazi izradiće se neophodna tehnička dokumentacija na osnovu koje će se dobiti građevinska dozvola za izgradnju planiranie solarne elektrane „Krivi Vir“. U drugoj fazi, a na osnovu dobijene građevinske dozvole izvršiće se izgradnja solarne elektrane „Krivi Vir“ sa svim planiranim objektima i komunalnom infrastrukturom. Treća faza odnosi se na uređenje preostalog dela parcele i to uređenjem zelenih i popločanih površina. Četvrta faza je podnošenje zahteva za izdavanje Upotrebne dozvole za izgrađenu solarnu elektranu „Krivi Vir“.

Javna prezentacija urbanističkog projekta biće održana do 17. septembra, navedeno je na sajtu Opštine Boljevac.

E2 portal (eKapija)