GRADI SE VETROPARK U PETROVCU NA MLAVI

Iveks plus iz Babušnice izradio je elaborat Plana detaljne regulacije vetroparka „Gornjak“ investitora Windflow East iz Beograda, za čije potrebe je plan naručila Opština Petrovac na Mlavi.

U njemu se navodi da je u toku izrada studije o izgradnji i eksploataciji elektrana na vetar, koje će se locirati u zoni najpovoljnijih specifičnih potencijala vetra.

– Ta studija će se smatrati sastavnim delom ovog prostornog plana, odnosno, onaj deo studije koji se odnosi na ovo područje. Prema dokumentaciji PPRS (Tematske karte) teritorija opštine Petrovac se nalazi u zoni većih prosečnih energija vetra u Srbiji, sa intenzitetom (na 100 m visine) preko 225kWh/m2 u januaru i oko 150kWh/m 2 u julu – stoji u elaboratu.
– Neposredni povod za izradu Plana je namera investitora Windflow East d.o.o. Beograd da izgradi infrastrukturni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na području opštine Petrovac na Mlavi i opštine Žagubica. Površina obuhvata na području opštine Petrovac na Mlavi je 1.521 ha, a na području opštine Žagubica je okvirno 300ha – navodi se u elaboratu koji će do 6. decembra biti na ranom javnom uvidu.

Obuhvat plana se nalazi na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, jugoistočno od naselja Petrovac na Mlavi, a neposredno uz granicu opštine Žagubica. Radi se o brdovitom terenu, koje je pretežno pokriveno šumama.

U okviru obuhvata Plana, u zonama koje su se analizom pokazale pogodno, planira se postavljanje ukupno trideset vetrogeneratora, svaki snage 6,2MW (25 vetrogeneratora na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, 5 vetrogeneratora na teritoriji opšiine Žagubica).

– Iz svakog od vetrogeneratora, kroz pilon do tla se spušta naponski elektroenergetski kabl napona 35kV. Četiri vetrogeneratora vežu se na isti kabl kojim se proizvedena električna energija transportuje do trafo stanice/razvodnog postrojenja. Mesto priključenja vetroparka na distributivni sistem električne energije biće određen uslovima EPS-a koji će biti izdati u proceduri izrade Plana.

Kako je ranije saopšteno procenjuje se da bi budući vetropark Gornjak mogao da bude realizovan u narednih pet godina.

E2 portal (eKapija)