GRADIĆE SE DVE SOLARNE ELEKTRANE U OKOLINI KIKINDE

U okolini Kikinde u planu su dve investicije u solarnu energiju, a tim povodm na javnom uvidu su planovi detaljne regulacije.

Solar Power Plant Delta planira se u Banatskoj Topoli, a obuhvaćeno je područje površine 179,74 ha. Projektovani su: agrosolarna polja, sopstveno razvodno postrojenje (110/35 kV), koridor priključnog 110 kV dalekovoda i vezni elektroenergetski i optički kablovi.

Planirano je da energetski objekat u tački priključenja na prenosni sistem može plasirati snagu do 88 MW.

Agrosolarna polja predstavljaju sistem od tri celine, na ukupnoj površini zemljišta od oko 156,82 ha.

Zemljište zadržava status poljoprivrednog u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, s obzirom da se, istovremeno sa proizvodnjom električne energije, ono može koristiti u poljoprivredne svrhe i to kao pašnjak za sitniju stoku ili kao obradivo zemljište za biljne vrste koje ne zahtevaju veliku osunčanost i ne rastu više od visine od 60 cm kako ne bi ugrožavale funkciju panela.

Javni poziv traje do 24. maja, a obrađivač plana je SBEH Pančevo.

Solarna elektrana Brankov solar u planu je u Mokrinu, a granicom Plana obuhvaćeno je područje površine oko 18,20 ha.

U okviru prostora namenjenog za solarnu elektranu, planirano je postavljanje fotonaponskih panela, odgovarajućih tehničkih karakteristika, građenje razvodnog postrojenja 20 kV i ostale potrebne opreme, internih saobraćajnica i transportnih staza unutar područja solarne elektrane i linijskih infrastrukturnih objekata – podzemnih elektroenergetskih (srednjeg i nižeg napona) i optičkih kablova, u funkciji planirane solarne elektrane).

Maksimalna odobrena snaga, koju planirana solarna elektrana može predati u distributivni sistem električne energije (DSEE), iznosi 9,99 MW, u skladu sa uslovima operatora distributivnog sistema.

U području solarne elektrane, moguća je primena inovativnih rešenja, odnosno koncepta agrosolar koji podrazumeva delatnost stočarstva ili poljoprivrednu proizvodnju, uz istovremenu proizvodnju električne energije. Primenom solarnih panela koji delimično, u određenom procentu propuštaju sunčevu svetlost, omogućava se zaštita poljoprivrednih kultura od ekstremnih vremenskih uslova, ali se i postavljanjem solarnih panela iznad poljoprivrednih kultura ili korišćenjem prostora za delatnost stočarstva, sprečava potencijalni konflikt kada se poljoprivredno zemljište koristi za proizvodnju električne energije.

Javni poziv traje do 24. maja, a obrađivač plana je Arhiplan iz Aranđelovca.

E2 portal (eKapija)