GRADOVI I OPŠTINE UVODE ENERGETSKE VAUČERE

Visoke cene ogreva učinile su drva, ugalj, pelet i ostale energente sve teže dostupnim građanima. Najteže je onima koji imaju najniža primanja, pa mnogima i pre početka zime, sama pomisao na grejanje zadaje glavobolju. Pojedine evropske zemlje su još prošle godine uvele energetske vaučere za najugroženije građane, a ove sezone će to prvi put uraditi nekoliko lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima su Sremska Mitrovica, Ruma i Sombor.

Međutim, najugroženiji građani u Srbiji, bez obzira na mesto stanovanja, mogu dobiti olakšice na osnovu statusa energetski zaštićenog kupca. Ova subvencija se odnosi na umanjenje računa za struju i gas, a uskoro bi trebalo da bude usvojena i nova uredba, koja će ovo pravo proširiti i na korisnike koji se greju preko toplana. U Ministarstvu energetike su nezvanično za Euronews Srbija potvrdili da je uredba koja bi trebalo da obuhvati veći broj korisnika u odnosu na prethodne godine spremna, ali da čeka na formiranje nove Vlade Srbije i očekuje se da će biti usvojena na nekoj od narednih sednica.

Mnogi građani, međutim, i dalje ne znaju da imaju pravo na popust za struju ako su im primanja mala. U Elektroprivredi Srbije kažu da je tokom prošle godine 68.129 građana iskoristilo mogućnost da umanjenje računa za električnu energiju, što je značajno manje u odnosu na prethodne godine. Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, umanjenje računa za prirodni gas za period od januara do oktobra prošle godine iskoristilo je samo 60 domaćinstava!

Broj korisnika koji koriste pravo ugroženog kupca je manji u odnosu na 2020. godinu kada ih je za struju bilo 72.694, a za gas 68 domaćinstava. Ove brojke su gotovo simbolične, jer ima mnogo više građana koji bi mogli da se greju sa popustom.
Na umanjenje računa za struju i gas pravo imaju svi socijalno ugroženi građani i primaoci dečijeg dodatka, bez podnošenja zahteva, dok je za ostale građane uslov za subvenciju visina zarade po članu domaćinstva i oni moraju podneti zahtev da im se povlastica odobri. Za jednočlano domaćinstvo granica je prihod do 15.690 dinara, sa dva i tri člana do 22.845 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 29.994 dinara, sa šest i više članova do 37.719 dinara.

– Trenutni obuhvat građana rezultat je sprovođenja ranije donete uredbe. Novom uredbom, koja je u postupku usvajanja, značajno su podignute granice energetskog siromaštva, a očekivani rezultat ove promene je uvećanje broja energetski ugroženih domaćinstava oko tri puta. Očekuje se da ova vrsta pomoći obuhvati oko 190.000 domaćinstava umesto sadašnjih 70.000 – rekli su za Euronews Srbija u Ministarstvu energetike.

Uredbom o energetski ugroženom kupcu koja je u postupku usvajanja predviđeno je da status energetski ugroženog kupca pored korisnika novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka mogu steći i korisnici uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Ko može da ostvari subvenciju?

Status energetski ugroženog kupca električne energije imaju domaćinstva s jednim članom koji troši 120 kWh mesečno, s dva i tri člana – 160 kW, za domaćinstva sa četiri i pet članova – 200 kW mesečno, dok je za domaćinstva sa šest i više članova -granica 250 kWh.

Kada je reč o gasu, domaćinstva sa jednim članom dobijaju umanjenje tokom grejne sezone – za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar od 35 kubika mesečno, sa dva i tri člana 45, sa četiri i pet članova 60, dok ostali dobijaju do 75 kubika mesečno.

– Energetski ugroženi kupac je definisan kao kupac iz kategorije domaćinstvo, samačko ili višečlano, koji ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije – objašnjavaju u MRE.

U Ministarstvu energetike ističu i da pojam energetski ugroženog kupca uključuje i domaćinstvo čiji član koristi elektromedicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje. Navedeno domaćinstvo ima pravo na zaštitu od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

Procedura je takva da nadležne gradske i opštinske službe spiskove korisnika dostavljaju Ministarstvu energetike i na osnovu njih Elektroprivreda Srbije umanjuje račune. Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno gasa, pod uslovom da nema prethodnih dugova po ovom osnovu, a ukoliko propusti da plati račun s ovim umanjenjem, gubi pravo na povlastice.

Energetski vaučeri u 3 lokalne samouprave

Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji je uveo energetske vaučere, kao vid pomoći građanima za predstojeću zimu, a vrednost subvencije u vidu vaučera će biti 10.000 dinara.

– Odlukom je predviđeno da tim vaučerima socijalno ugrožena domaćinstva plaćaju račune za grejanje Javno-komunalnog preduzeća Toplifikacija, kao i za refundaciju troškova nabavke ogrevnog drveta, peleta, mazuta i uglja. Ovo pravo će moći da ostvare socijalno ugrožena domaćinstva tako što će se prijavljivati na javni poziv koji će Grad raspisati u narednom periodu. Vrednost vaučera iznosi maksimalno 10.000 dinara, a ko ima pravo na ovu vrstu povlastice odlučivaće komisija – rekao je za Euronews Srbija Dražen Riđošić, v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu.

Grad Sombor će ove grejne sezone socijalno ugroženim građanima pomoći u plaćanju energenata tako što će im dodeliti energetske vaučere u iznosu od po 15.000 dinara. Kako se navodi na zvaničnom gradskom sajtu, prijave za vaučere se mogu podneti do 25. oktobra, a njima će socijalno ugroženi moći da plate račune za utrošenu toplotnu energiju ili da nabave ogrev – drvo, pelet, brikete.
Socijalno ugroženi se za vaučere prijavljuju tako što potrebnu dokumentaciju dostavljaju Centru za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora, gde mogu da dobiju i sve neophodne informacije za prijavljivanje i dobijanje vaučera.

Predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić je izjavila da će ova lokalna samouprava izdvojiti 30 miliona dinara za energetske vaučere, a da će po 15.000 dinara dobijati socijalno ugrožene kategorije stanovništva.
– Ovom merom će biti obuhvaćeno 2.000 domaćinstava. Građani će energetske vaučere moći da koriste u našim javnim preduzećima za plaćanje računa za utrošak energije, a i za nabavku ogreva kod privatnih subjekata koji prodaju čvrsto gorivo, ugalj i drva – rekla je Ćirić, prenosi Euronews Srbija.

E2 portal (Euronews)