GRČKA LIDER U PROIZVODNJI ENERGIJE IZ VETRA

U Evropi je 2023. godine instalirano ukupno 18,3 GW novih kapaciteta energije vetra, od čega je 79% (14,5 GW) bilo na kopnu, a preostalih 21% (3,8 GW) na moru. Ako posmatramo samo EU-27, zabeležen je novi rekord od 16,1 GW, sa 13,3 GW na kopnu i 2,8 GW na moru.

Grčka je među prvih deset zemalja koje su instalirale najveću energiju vetra 2023. godine, prema godišnjem izveštaju WindEurope, udruženja vetroindustrije u Evropi.

Za ovu zemlju je prošla godina bila druga najbolja nakon 2019, sa najviše vetroinstalacija i instaliranim kapacitetom vetra koji je dostigao 543 MW.

Zemlje EU koje su instalirale najveću energiju vetra

-Nemačka 3.567 MW na kopnu / 329 MW na moru

-Holandija 527 MW na kopnu / 1,906 MW na moru

-Švedska 1,973 MW na kopnu / 0 MW na moru

-Francuska 1.385 MW na kopnu / 360 MW na moru

– Ujedinjeno Kraljevstvo 553 MW na kopnu / 833 MW na moru

-Finska 1,278 MW na kopnu / 0 MW na moru

-Poljska 1,157 MW na kopnu / 0 MW na moru

-Španija 762 MW na kopnu / 2 MW na moru

-Grčka 543 MW na kopnu / 0 MW na moru

-Italija 525 MW na kopnu / 0 MW na moru

Prema projekcijama, očekuje se da će zemlje članice EU instalirati 200 GW u periodu 2024-2030, sa prosekom od 29 GW godišnje. Da bi se ispunili ciljevi EU, potrebno je 33 GW godišnje.

Miks zemalja sa najvećim učešćem energije vetra u proizvodnji električne energije

-Danska 56%

-Irska 36%

-Nemačka 31%

-Ujedinjeno Kraljevstvo 29%

-Holandija 27%

-Španija 27%

-Švedska 26%

-Portugal 26%

-Litvanija 21%

-Grčka 20%

Prosečni kapaciteti vetroturbina

Od energije vetra je proizvedeno 466 TWh električne energije u EU 2023. godine, što je zadovoljilo 19% potražnje za električnom energijom. Faktori kapaciteta za nove kopnene vetroparkove izgrađene u Evropi 2023. godine kretali su se između 30% i 45%, za a kapacitete na moru – oko 50%.

Prosečan kapacitet novih vetroturbina na kopnu instaliranih 2023. godine bio je 4,5 MW, što je povećanje u odnosu na 4,1 MW, u 2022.

Za priobalna područja, prosečan kapacitet je bio 9,7 MW, u poređenju sa 8,0 WV u 2022. I pored rata, Ukrajina je instalirala 146 MW novih kapaciteta vetroelektrane. Međutim, trenutno je van funkcije 71% instalisanog kapaciteta, od 1,9 GW. Uprkos ambicioznom cilju Španije od 59 GW instalirane energije vetra do 2030. godine, WindEurope procenjuje da će biti postignuto samo oko 40 GW. Prema proračunima, to bi podrazumevalo oko 16 GW novih instalacija i 6 GW dekomisije.

E2 portal (Energija Balkana)