INSTITUT VINČA MEĐU PRVIM KORISNICIMA AI SERVISA PKS

Institut za nuklearne nauke „Vinča“, potpisivanjem Ugovora o saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, postao je prvi veliki korisnik jednog od najinovativnijih servisa PKS, platforme INNO VERSE, zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

INNO-VERSE je digitalna platforma, lansirana u martu ove godine, i jedan od najsavremenijih alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, dizajnirana da olakša i ubrza povezivanje privrede sa najnovijim IT rešenjima. Platforma je namenjena kompanijama, startapovima, naučno-istraživačkim institucijama i razvojnim centrima koji su u neprestanoj potrazi za unapređenjem konkurentnosti i tržišnih pozicija, podsetio je Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Prema njegovim rečima, ova saradnja predstavlja veliki korak za INNO-VERSE, jer integracija sa Institutom „Vinča“ donosi dodatni kredibilitet i snagu platformi. Ovo je prilika da se INNO-VERSE pozicionira kao ključni alat za povezivanje akademske zajednice sa industrijom, omogućavajući brži razvoj i implementaciju inovacija.

– Planira se i saradnja i umrežavanje i sa ostalim naučnim institucijama u čitavoj Srbiji, kako bi se naučne aktivnosti u korist privrede još efikasnije pokrenule, a naučnici imali mogućnost da međusobno komuniciraju i razvijau nove ideje i inovacione proizvode, ali i da imaju pristup globalnim informacijama u oblasti nauke. Pored toga, informacije sa platforme biće na raspolaganju i studentima kroz CDT akademiju – dodao je Nikolić. Zahvalio je Vladi Republike Srbije koja je pomogla da Institut „Vinča“ postane korisnik platforme CDT-a.

CDT i Institut „Vinča“, koji sa svojih više od 500 naučnika i doktoranada, ima ključnu ulogu u razvoju naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija u Srbiji i šire, zajedničkim snagama, radiće na stvaranju inovativnog ekosistema koji će doprineti povezivanju nauke i industrije u Srbiji i unapređenju ekonomskog i tehnološkog razvoja. Pored toga, ova saradnja će omogućiti studentima i mladim istraživačima da direktno sarađuju sa industrijom, čime će se unaprediti njihova praksa i primenljivost znanja. Očekuje se da će ovaj projekat doneti značajne benefite kako naučnoj zajednici, tako i privredi u celini.

E2 portal (Novosti)