INVESTICIJE U PAMETNE GRADOVE PREMAŠILE 100 MILIJARDI DOLARA

Ulaganja gradova u pametne tehnologije se ubrzano uvećava i u 2018. premašilo je 100 mlrd USD, a procenjuje se da će do kraja ove godine doneti gradovima ekonomsku vrednost četiri puta veću od uloženog. Zbog toga je važno da gradovi i opštine u Srbiji prate svetske trendove, jer su uštede višestruko veće od investicija, ističe predsednik Saveza za e-upravu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Željko Tomić.
Kako kaže, procenjuje se da će do 2025. godine 70% stanovništva živeti u gradovima, a primena savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija može dosta da olakša funkcionisanje i primenu različitih servisa i usluga.
Sve je više gradova u svetu, koji već koriste ili se pripremaju da primene rešenja za razvoj pametnih gradova, a uslov za to je masovna digitalizacija svih gradskih funkcija i poslova, ukazuju stručnjaci. Tomić kaže da je u Srbiji takođe veliki izazov primena savremenih tehnologija.
To je kaže, velika šansa za domaće tehnološke kompanije i start up preduzeća.
On ističe da u Srbiji ima pozitivnih primera poput kompanije Strawberry energy koja je osmislila klupe za punjenje mobilnih uređaja, zatim kompanije koja je osmislila „pametne zebre“ – pešačke prelaze koji svetle noću, što u značajnoj meri doprinosi sigurnosti u saobraćaju.
Takođe, postoje aplikacije o kvalitetu vazduha, nivou buke, aplikacije za komunalne službe i slično, a takođe i portal otvorenih podataka omogućava razvoj aplikacija koje će biti od velike koristi za građane i mogu doprineti i boljoj efikasnosti javne uprave, navodi on.
– Postoje pozitivni primeri u mnogim gradovima i svi su svesni da što pre treba da hvataju priključak sa svetom i da na ovaj način rešavaju mnoge probleme i potrebe građana. Svest o tome postoji i krećemo se u dobrom pravcu – kaže Tomić.
On ističe i značaj razvoja servisa eUprave, što u velikoj meri olakšava komunikaciju građana i države, takođe i privrede i države.
Kao jedan od primera iz Evrope na koji se možemo ugledati Tomić navodi automatizovani sistem za prikupljanje otpada zahvaljujući kojem je Helsinski smanjio korišćenje đubretarskih kamiona za 90%. Takođe, Barselona ima sistem javnog osvetljenja koje se uključuje samo po potrebi, a zanemarljiv nije ni primer Koreje koja ulaže 40 mlrd USD u izgradnju pametnog grada budućnosti.
Tomić ističe da za lokalne samouprave u Srbiji zanimljiv može biti primer projekta „internet sela“ koji je praktično pružio šansu lokalnom stanovništvu da putem e-trgovine plasiraju proizvode i tako se ekonomski osnaže.
– To je nešto što su drugi radili i važno je da se prevaziđe jaz između sela i grada u primeni savremenih tehnologija, odnosno poveća korišćenje internet tehnologija na selu da bi proizvođači iz ruralnih područja preko novih tehnologija bolje plasirali proizvode i bili bliže kupcima – ističe Tomić.
Stručnjaci ukazuju da su uštede u energetskoj efikasnosti, u optimizaciji saobraćaja i energetskih tokova veoma značajne tako da se ulaganja u ovakve tehnologije veoma brzo isplate.
Da je razvoj pametnih gradova važan posao, svedoči i to što je iz Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj najavljeno je da će u okviru budžeta za inovacije za ovu godinu biti predviđen specijalni budžet za „pametne gradove“.
E2 portal   (Tanjug)