KAKO DO VEĆE ISPLATIVOSTI SOLARNIH ELEKTRANA U SLOVENIJI

Građani koji razmišljaju o postavljanju solarne elektrane zabrinuti su zbog smanjenog finansijskog efekta proizvodnje solarne energiju, nakon isteka programa NET metering, krajem 2023.godine. Kompanija GEN-I je ponudila novi poslovni model za samosnabdevanje električnom energijom za vlasnike solarnih elektrana, sa mogućnošću da se priključe posle 1. januara 2024. godine.

Novi poslovni model omogućava mesečni otkup viška električne energije isporučene u mrežu, čime se smanjuje iznos računa za struju. Takođe, ovaj poslovni model čuva pogodnosti za kupce i istovremeno podstiče upravljanje njihovom potrošnjom električne energije, omogućavajući im da budu aktivni učesnici u kreiranju sopstvenog energetskog bilansa.

Godišnja ušteda do 1.000 evra

Vlasnici solarnih elektrana izgrađenih nakon uvođenja novog modela dobiće mesečni račun za struju koju je isporučio GEN-I tokom sati kada je potrošnja domaćinstva bila veća od proizvodnje solarne elektrane. Istovremeno, dobiće i kredit za višak električne energije isporučen u mrežu tokom sunčanih sati. Ako je vrednost električne energije primljene iz mreže manja od vrednosti energije poslate u mrežu, kredit se prenosi u naredne mesece do njenog korišćenja. Uštede se razlikuju od kupca do kupca, jer zavise i od potrošačeve potrošnje i od veličine solarne elektrane. U zavisnosti od ovih faktora, prosečan kupac može da računa na godišnju uštedu u iznosu do 1.000 evra, prema novom modelu.

Preciznije obračunavanje električne energije

Novi poslovni model zasniva se na 15-minutnim obračunskim intervalima, što omogućava tačniji obračun utrošene električne energije na mesečnom nivou. Ovaj novi proizvod, ne samo da donosi finansijske koristi, već i jača održivi doprinos vlasnika solarnih elektrana i omogućava aktivno upravljanje potrošnjom energije. Vlasnici solarnih elektrana mogu da postanu aktivni kreatori energetske budućnosti, a, takođe, i nezavisni od kolebanja cena električne energije na međunarodnim tržištima.

Za sve koji razmišljaju o solarnoj elektrani

Očekuje se da će novi poslovni model olakšati budućim vlasnicima solarnih elektrana put ka energetskoj samodovoljnosti i podstaći ih na održivije i efikasnije korišćenje električne energije. Završetak šeme NET Metering predstavlja kraj jedne faze u upravljanju zelenom energijom i, istovremeno, početak nove ere, koju će obeležiti inovativna rešenja za ulaganja u solarnu elektranu.

E2 portal (nastik)