KAKO POSTIĆI UGLJENIČNU NEUTRALNOST U PROIZVODNJI HRANE

Kineski naučnici, u saradnji sa istraživačima iz SAD i Nemačke, predložili su rešenje za smanjenje ugljenika u poljoprivredi koje bi moglo da pomogne Kini da postigne neutralnost ugljenika u proizvodnji hrane, objavio je Institut za nauku o zemljištu u okviru Kineske akademije nauka.

Prema proceni istraživačkog modela, ukupne emisije ugljenika iz proizvodnje na osnovnim usevima u Kini, uključujući pirinač, pšenicu i kukuruz, 2018. su bile blizu 670 teragrama CO2 ekvivalenta, prenosi Sinhua.

Završavajući sveobuhvatnu procenu životnog ciklusa koristeći podatke iz Kine, istraživački tim je pokazao da integrisani sistem pirolize biomase i proizvodnje električne energije zajedno sa uobičajenim merama za smanjenje metana i azota može pomoći u smanjenju godišnjih emisija gasova staklene bašte osnovnih useva tokom životnog ciklusa sa sadašnjih 666,5 do minus 37,9 teragrama CO2 ekvivalenta.

„Ovaj novi put može pomoći u postizanju neutralnosti ugljenika u proizvodnji žitarica bez žrtvovanja prinosa. Takođe može smanjiti emisije atmosferskog zagađenja, povećati stopu iskorišćenja resursa đubriva i povećati i ekološke i ekonomske koristi za više od 30 odsto“, rekao je Jan Sjaojuan , vodeći naučnik sa Instituta za nauku o zemljištu.

Studiju je vodio Institut za nauku o zemljištu u partnerstvu sa nekoliko drugih istraživačkih instituta, uključujući Kineski poljoprivredni univerzitet, Univerzitet Tsinghua i Univerzitet Kornel. Nalazi istraživanja objavljeni su onlajn u časopisu „Nature Food“ 9. februara.

E2 portal (Beta)