KAKO UVERITI VOZAČE DA PREĐU NA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE

Sprovedene su i objavljene studije tokom klimatskog samita COP26 u Glazgovu, gde je brzi prelazak na električna vozila (EV) naveden kao ključni faktor, koji će pomoći zemljama da ispune nulte ciljeve. S druge strane, vozači otkrivaju zabrinutost da će njihove vlade moći da obezbede odgovarajuću infrastrukturu, ali ih brine i zastarelost električnih vozila.

Britanska agencija za trgovinu automobilima navodi da će električni automobile premašiti prodaju dizela sledeće godine.

Vozači ne veruju da političari mogu da obezbede infrastrukturu

Nova studija Kraljevskog hemijskog društva (RSC) otkrila je da su mnogi vozači odvraćani od prelaska na električna vozila jer nemaju poverenje u sposobnost vlade da obezbedi neophodnu infrastrukturu.

To se javilo nakon što su lokalne vlasti izrazile zabrinutost zbog „nedostatka koherentnog strateškog pravca na nacionalnom nivou. Tu je uključen nedostatak jasne vizije za budućnost i nedostatak jasnoće u vezi sa ulogom koju vlasti očekuju prilikom obezbeđivanja infrastrukture za punjenje električnih vozila“.

Istraživanje koje je obuhvatilo 3.404 vozača u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da skoro dve trećine (63 procenta) nije uvereno da će političari moći da stvore dovoljnu infrastrukturu za nesmetan prelazak na električna vozila do kraja decenije. Ovaj rok je zadala sama vlada.

Izveštaj je objavljen istog dana kada je jedna britanska firma objavila da će da instalira 190.000 javnih punjača širom zemlje pre 2030. godine. Treba reći da će većina novih uređaja biti finansirana subvencijama koje je odobrila vlada.

U istraživanju Kraljevskog hemijskog društva (RSC) postoji dovoljno javnog kolebanja u vezi sa prelaskom na električna vozila, da bi to potencijalno moglo da poremeti zalaganje poslanika da smanje nivoe zagađenja vazduha. Više od trećine (34 procenta) ispitanika reklo je da ne namerava da kupi potpuno električno vozilo u sledećoj deceniji.

Međutim, najvažnije je da skoro polovina (46 procenata) smatra da nema dovoljno informacija da donese valjanu odluku o tome da li njihov sledeći automobil ili kombi treba da bude potpuno električno vozilo ili ne.

Vozači skeptični

RSC navodi da je jedna od najvećih prepreka za vozače nedostatak vere u obećanja da će obezbediti odgovarajuću infrastrukturu za punjenje.

„Nakon što smo čuli da Vlada odlaže strategiju za infrastrukturu električnih vozila, ovo istraživanje pokazuje da je potrebno mnogo posla da se u potpunosti uveri javnost u prednosti potpunog prelaska na električna vozila. Prioritet vlade treba da bude rad na tome da se omogući kritična infrastruktura za punjenje i recikliranje baterija iz električnih vozila. Moramo poboljšati tok informacija oko planova Vlade za prelazak na sistem koji se u potpunosti sastoji od električnih vozila, ekosistem koji će to podržati i opcije koje nude električna vozila, što sve može pomoći vozačima da donesu informisane odluke o kupovini.“ kaže profesor Tom Velton, predsednik RSC-a.

Više od trećine (40 procenata) vozača koje je anketirao RSC izrazilo je zabrinutost da bi električna vozila mogla imati negativan uticaj na životnu sredinu. Više od polovine njih (57 procenata) brine da možda nedostaje opcija za reciklažu baterija električnih vozila.

Drugih 55 odsto zabrinuto je zbog nedostatka prirodnih resursa, koji se koriste za proizvodnju baterija za električna vozila.

Trećina svih ispitanika rekla je da je malo verovatno da će kupiti EV, sve dok njihove baterije ne budu sadržale manje „sve oskudnijih i dragocenih elemenata“.

Problem domet i punjenje EV

Briga o dometu i dalje zabrinjava, uprkos najnovijim električnim vozilima koja nakon jednog punjenja prelaze više od 300 milja.

Skoro svi vozači u Velikoj Britaniji preuveličavaju broj kvarova koji se dovode u vezu sa problemima sa infrastrukturom za punjenje električnih vozila i dometom vozila, navodi se u novom izveštaju AA.

Tokom 2020. godine patrole su prisustvovale kod oko 13.000 kvarova na električnim vozilima. Nešto manje od 4% kvarova bilo zbog vozila koja su ostala bez napajanja. Ova cifra se prepolovila u poslednjih nekoliko godina.

Međutim, samo 1% od 14.500 anketiranih vozača tačno je procenio učestalost ovog problema. Ovo uz pretpostavku da je dve trećine (65 procenata) svih kvarova na električnim vozilima nastalo zbog pražnjenja glavnog akumulatora.

Realnost je da su dva najveća kvara za vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i EV ista, pri čemu su gume i manja 12-voltna baterija glavni uzroci kvarova.

Danas mnogi električni automobili mogu da pređu više od 300 milja sa jednim punjenjem. Uprkos tome, vozači su i dalje zabrinuti zbog potencijalnog pražnjenja baterije vozila pre nego što stignu na odredište ili punionicu. Skoro svi (99%) vozači greše o tome koliko često se električni automobili kvare zbog prazne baterije.

Vozači su, takođe, upitani koja je prosečna udaljenost koju EV može da pređe sa jednim punjenjem. Samo četvrtina (25 odsto) tačno je odgovorila da je to pređeni put do 200 milja.

Oko šest posto veruje da najnoviji modeli prelaze manje od 100 milja sa jednim punjenjem.

Vozači veruju da će današnja električna vozila biti zastarela za tri godine

Tehnologija električnih vozila napreduje tako brzo da većina (62 procenta) vozača misli da bi najnoviji automobili mogli da zastare u roku od tri godine, navodi se u izveštaju Smart Lease, ogranka AA.

U to veruju uprkos tome što mnogi modeli na tržištu imaju mogućnost bežičnog ažuriranja softvera za poboljšanje pređenog puta, smanjenje vremena punjenja i dodavanje novih funkcija.

Od onih vozača koji su za električne modele postavili trogodišnji rok trajanja, svaki deseti veruje da će vozila sa nultom emisijom, koja danas silaze sa proizvodnih traka, biti zastarela za samo godinu dana.

Istraživanje pokazuje razliku među generacijama. Mlađi vozači (od 18 do 24 godine) pokazali su da više veruju u dugovečnost EV tehnologije, a osam odsto njih je reklo da misli da će trajati više od pet godina.

Upola manja je bila verovatnoća da će stariji vozači (65+ godina) ovo reći, sa samo četiri procenta koji veruju da će trenutna EV tehnologija i dalje biti aktuelna za pet godina.

„Naše istraživanje jasno pokazuje različite nivoe poverenja u dugovečnost nove tehnologije električnih vozila među vozačima. Za one koji nisu dovoljno uvereni da kupe tehnologiju, lizing je odličan način da uživaju u prednostima električnog vozila bez rizika od brzog zastarevanja”, rekao je Džejms Ferklaf, izvršni direktor AA Smart Liza (AA Smart Lease).

E2 portal   (The US Posts)