KLJUČNA ULOGA BATERIJA U POSTIZANJU KLIMATSKIH CILJEVA

U prvoj sveobuhvatnoj analizi celokupnog ekosistema baterija, Specijalni izveštaj o baterijama i bezbednim energetskim tranzicijama Međunarodne agencije za energetiku (IEA) navodi ulogu koju baterije mogu da igraju pored obnovljivih izvora kao konkurentnu, bezbednu i održivu alternativu proizvodnji električne energije iz fosilnih goriva – istovremeno podržavajući dekarbonizaciju drumskog saobraćaja pogonom električnih vozila.

Za manje od 15 godina, troškovi proizvodnje baterija su pali za više od 90%, što je jedan od najbržih padova ikada viđenih u tehnologijama čiste energije. Najčešći tip baterija, litijum-jonske, obično se povezuju sa potrošačkom elektronikom. Ali danas energetski sektor čini preko 90% ukupne potražnje za baterijama. Samo u 2023. godini, upotreba baterija u energetskom sektoru porasla je za više od 130% u odnosu na prethodnu godinu, dodajući ukupno 42 gigavata (GW) električnim sistemima širom sveta. U sektoru transporta, baterije su omogućile da prodaja električnih automobila poraste sa 3 miliona u 2020. na skoro 14 miliona prošle godine, uz dalji snažan rast koji se očekuje u narednim godinama.

„Sektori električne energije i transporta su dva ključna stuba za dovoljno brzo smanjenje emisija kako bi se ispunili ciljevi dogovoreni na COP28 i da ostane otvorena mogućnost ograničavanja globalnog zagrevanja na 1,5°C. Baterije će obezbediti temelje u obe oblasti, igrajući neprocenjivu ulogu u povećanju obnovljivih izvora energije i elektrifikaciji transporta, istovremeno pružajući sigurnu i održivu energiju za preduzeća i domaćinstva. Kombinacija solarnih PV i baterija danas je konkurentna novim elektranama na ugalj u Indiji. I samo u narednih nekoliko godina biće jeftiniji od novih postrojenja na ugalj u Kini i na gas u Sjedinjenim Državama. Baterije menjaju igru pred našim očima“, rekao je izvršni direktor IEA Fatih Birol.

Kapacitet skladištenja energije se povećava šest puta do 2030.godine

Primena baterija će morati da se značajno poveća od sada pa do kraja decenije kako bi se omogućilo svetu da krene na pravi put za svoje energetske i klimatske ciljeve, navodi se u izveštaju. U ovom scenariju, ukupni kapacitet skladištenja energije se povećava šest puta do 2030. godine širom sveta, pri čemu će baterije činiti 90% povećanja i a ostatak uglavnom reverzibilne hidroelektrane.

Omogućavanjem većeg udela obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu i prebacivanjem snabdevanja električnom energijom kada je to najpotrebnije, baterije će pomoći da se unapredi ostvarivanje ciljeva postavljenih na COP28. To uključuje utrostručenje kapaciteta obnovljive energije do 2030. godine, udvostručavanje tempa poboljšanja energetske efikasnosti i prelazak sa fosilnih goriva. Da bi se globalni kapacitet obnovljive energije utrostručio do 2030. godine, biće potrebno 1.500 GW skladišta baterije. Nedostatak u primeni dovoljno baterija bi rizikovao odugovlačenje prelaska na čistu energiju u energetskom sektoru

Da bi se baterije povećale na globalnom nivou, izveštaj je otkrio da troškovi moraju dodatno da se smanje bez ugrožavanja kvaliteta i tehnologije. Obezbeđivanje energetske sigurnosti takođe zahteva veću raznolikost u lancima snabdevanja, uključujući ekstrakciju i preradu kritičnih minerala koji se koriste u baterijama – i za proizvodnju samih baterija. Zemlje se već kroz ciljane politike bave ovim ambicioznim industrijskim programima za podršku lokalnim proizvodnim kapacitetima u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji i Indiji, između ostalih.

Globalna proizvodnja baterija se više nego utrostručila u poslednje tri godine. Dok Kina danas proizvodi većinu baterija. Izveštaj pokazuje da je 40% najavljenih planova za proizvodnju novih baterija u razvijenim ekonomijama kao što su Sjedinjene Države i Evropska unija. Ako se svi ti projekti sprovedu, te ekonomije bi imale skoro dovoljno proizvodnje da zadovolje sopstvene potrebe do 2030. godine, na putu ka neto nultim emisijama.

Izveštaj naglašava svestranost skladištenja baterija kako bi se podržala ekonomska sigurnost električne energije kao deo prelaska na čistu energiju. U energetskom sektoru, baterije pomažu u ublažavanju varijabilnosti obnovljive električne energije iz tehnologija kao što su vetar i solarna energija. Štaviše, skladištenje baterija može ublažiti zagušenje mreže u vremenima visokog snabdevanja, nudeći izlaz za hvatanje i skladištenje viška obnovljive električne energije koja bi inače bila izgubljena. I pružaju visokotehničke usluge mreži, kao što je kontrola napona i frekvencije, koje mogu pomoći operaterima sistema.

Baterije takođe mogu igrati vitalnu ulogu u poboljšanju pristupa električnoj energiji za one kojima je i dalje nedostaje. Na putu ka postizanju univerzalnog pristupa energiji širom sveta do 2030. godine, oni pomažu 400 miliona ljudi u ekonomijama u nastajanju i razvoju da dobiju pristup električnoj energiji.  

E2 portal (Energija Balkana)