KO MOŽE DA RAČUNA NA POMOĆ ZA ZAMENU STOLARIJE I IZOLACIJU

Uoči uskršnjih praznika Vlada je usvojila novu Uredbu o unapređenju energetske efikasnosti za ovu godinu. Uredba precizira finansijsku podršku građanima za zamenu stare stolarije, kotlova za grejanje i izolaciju kuća. Pomoćnik ministarke energetike Milan Macura kaže za RTS da pravo na konkurs imaju svi građani Republike Srbije, a da su prioritet najugroženiji. Ističe da će najzagađenijim i devastiranim opštinama davati veći nivo subvencija.

Pomoćnik ministarke energetike Milan Macura kaže za RTS da je Uredba stupila na snagu prošle nedelje i da sada kreću u implementaciiju mera koje su u njoj sadržane.

– Novina u Nacionalnom programu za sanaciju javnih objekata, za koji konkurišu lokalne samouprave kako bi sanirale svoje javne objekte poput škola, vrtića i domova zdravlja, jeste da će dodatne bodove dobijati one opštine koje imaju povećan nivo zagađenja vazduha. Isto tako, opštine sa najvećim sadržajem PM čestica imaće mogućnost da prijave dva programa, za razliku od prošle godine kada su mogli samo jedan – objašnjava Macura.

Ističe da će jedan od programa biti zamena ložišta u smislu zamene fosilnih goriva biomasom ili toplotnim pumpama.

– Na ovaj način želimo da podstaknemo jedinice lokalne samouprave da saniraju svoje objekte kako bi smanjili zagađenje vazduha – kaže Macura.

Veće subvencije za zagađene i devastirane opštine
Macura naglašava da je za građane najvažnije što se nastavlja Nacionalni program energetske sanacije stambenih zgrada i porodičnih kuća.

– U saradnji sa Svetskom bankom i lokalnim samoupravma nastavljmao da sprovodimo poziv ka gradovima i opštinama koje će se prijavljivati. Nakon toga, lokalne samouprave će, kao i ranijih godina, raspisivati javne pozive za izvođače radova, a posele će doći i javni poziv za građane. Ovogodišnji program će biti otvoren čitave godine i građani će moći da se prijave u svakom trenutku – objašnjava Macura.

Kaže da će najzagađenijim i devastiranim opštinama davati veći nivo subvencija.

– Što se tiče jedinica lokalne samouprave sa povećanjem zagađenja vazduha i devastiranih opština, u progamu sanacije jedne kuće Ministarstvo energetike će učestvovati sa 35%, lokalna samoprva sa 15, a građani će zadržati subvecije od 50% – navodi Macura.

Prioritet su najugroženiji
Macura ističe da pravo na konkurs imaju svi građani Republike Srbije i da su procedure i dalje jednostavne kao što su bile.

– Jedino što je potrebno jeste da građani popune prijemni obrazac koji sadrži osnovne podatke o domaćinstvu, broju članova domaćinstva, kvadraturi, stanju stolarije i načinu na koji se greju. Bitno je da uz prijemni obrazac dostave predračun radova od izvođača odnosno mera energetske sanacije koje su predviđene – objašnjava Macura.

Naglašava da su prioritet najugroženiji i da zato u saradnji sa Centrima za socijalni rad i medijima pokušavaju do njih da dopru.

– Novi program će omogućiti za ugrožena domaćinstva, kao i druge socijalne kategorije, subvencije do čak 90% – navodi Macura.

Ušteda od 230 gigavat časova – godišnja proizvodnja toplane u Nišu
Macura navodi da su u okviru Nacionalnog programa, koji je počeo 2021. godine, do sada sprovedena tri javna poziva i da je subvencije dobilo oko 20.000 domaćinstava.

– Negde su radovi završeni, u nekim lokalnih samouprava su u toku. Država je u saradnji sa loklanim samoupravama izdvojila 2,7 milijardi dinara, a uštede su, što se tiče energije, 230 gigavat časova. Da bi građani bolje razumeli, to je godišnja proizvodnja toplotne energije gradske toplane u Nišu, koja je treća po veličini u Srbiji. Isto tako, samanjili smo emisiju ugljen-dioksida koji emituje 58.000 vozila godišnje. To smo sve uspeli za ove nepune dve godine od kada sprovodimo nacionalni program – ističe Macura.

Na pitanje zašto neke opštine i gradovi ne konkurišu i ne koriste pomoć, Macura kaže da je program još uvek nov. Navodi da se na prvi javni poziv javilo 67 lokalnih samouprva, ali da je već prošle godine učestvovala 151 lokalna samouprava.

– Ove godine očekujemo da će sve jedinice loklane samouprve uzeti učeće i da će svi građani na teritoriji Srbije imati mogućnost da dobiju sbvenvcije i energtski saniraju svoja domaćinstva – naglašava Macura.

Za građane spreman i paket mera
Macura kaže da su u okviru novog javnog poziva za građane spremili i pakete mera, kako bi dobijali veći nivo subvecija za više mera koje sprovode.

– Za zamenu stolarije, kotlova i fasade pojedinačne mere će se subvencionisati sa 50 odsto. Kada jedno domaćinstvo odluči da sanira prozore i stavi izolaciju dobiće subveciju od 55%, a može računati na uštedu energije od 25 do 30 procenta. Ako neko domaćinstvo odluči da sprovede čeriri mere energtske sanacije, kao što su prozori, izolacija tavanice i fasade i zamena kotla za grejanje, država će mu pomoći sa 60%, a tu će, kako je procenjno, jedno domaćinstvo ostvariti uštedu energije od 60% – ističe Macura.

Kaže da ministarka insistira da se u ovoj godini napravi i „zeleni paket“.

– Domaćinstvo koje želi da primeni sve mere energetske efikasnosti i pored toga uvede solarne panele za proizvodnju električne energije, dobiće subvenciju čak od 65%, a svoje mesečne račune će smanjiti za 80% – ističe Macura.

E2 portal (RTS)