KOLIČINA PROIZVEDENE PLASTIKE U SVETU PREVAZIŠLA MEĐUNARODNE KAPACITETE

Pre nekoliko dana je obeležen „Globalni dan prekoračenja plastike“, odnosno dan kada je količina plastike proizvedena u svetu prevazišla sve međunarodne kapacitete i napore da se njome upravlja.

Dan kada su potrošeni kapaciteti za upravljanje plastikom na planeti prvi put je ove godine objavljen na međunarodnom nivou, prenosi circularonline.co.uk.

Istraživanje i izveštaj švajcarske konusltantske kompanije Eart ekšen (Earth Action) pokazalo je da se ove godine do sada dobro upravljalo plastičnim otpadom, što se definiše kao prikupljanje i zatim ili reciklaža ili spaljivanje ili odlaganje na deponiju.

Međutim, kako se u izveštaju navodi da se očekuje da globalna proizvodnja kratkotrajne plastike u 2023. dostigne 159 miliona tona, međunarodni kapacitet za upravljanje plastikom „bez curenja“ od danas neće biti dovoljan da zadovolji tražnju do kraja godine.

Zbog toga će se, predviđaju u konsultantnskoj kompaniji, ove godine loše upravljati sa 43% plastičnog otpada. To uključuje 420.000 tona hemijskih aditiva ispuštenih u vodotokove.

U izveštaju se ističe i da će uticaju plastičnog otpada biti „nesrazmerno veliki“ na globalnom jugu.

Neke od tih zemalja juga su Bangladeš, Ekvador, Indija i Južna Afrika, koje definišu kao „sunđere za otpad“ i koje imaju malu potrošnju plastike ali visok nivo zagađenja nastao zbog uvoza.

Eart ekšen traži od vlada, korporacija i pojedinaca da postanu svesni svog „plastičnog otiska“ i preduzmu „odlučne mere“ da usklade količinu otpada koji unose na tržište sa postojećim kapacitetima za upravljanje otpadom, preneo je circularonline.co.uk.

Lider Globalne inicijative u Svetskom fondu za prirodu (WWF) Džon Dankan komentarišući izveštaj je rekao da svet ne može da nastavi sa proizvodnjom plastike, „koja je uglavnom nepotrebna“, a da ne rešava problem velike cene zagađenja plastikom.

„Predugo su nejednakosti u sadašnjem sistemu plastike držale problem zagađenja van vidokruga i razmišljanja mnogih, pri čemu je socijalni, ekonomski i ekološki teret na zemljama sa nižim prihodima i siromašnijim zajednicama“, istakao je Dankan.

On je rekao i da bi unapređenje globalnih kapaciteta za upravljanje otpadom bilo od pomoći ali da napori treba da budu usmereni na smanjenje upotrebe plastike.

E2 portal (Beta)