KOMPANIJA APPLE DOBILA NAGRADU ZA KORIŠĆENJE 100% OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Kompanija Apple je dobila jednu od 15 UN-ovih nagrada u okviru Global Climate Action programa. UN je saopštio da dobitnici nagrada predstavljaju neka od najboljih i najsvetlijih rešenja u borbi protiv klimatskih promena vođeni zajednicama, vladama, biznisom i organizacijama.

“Apple je u misiji da pravi svoje proizvode bez da ih uzima od Zemlje. Kompanija radi na smanjenju emisije i ulaže mnogo truda, a takođe preuzima odgovornost za svoj karbonski otisak. Apple računa svoj karbonski otisak na pet polja, a to su korporativni objetki, proizvodnja proizvoda, upotreba proizvoda, transport i obrada proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Apple je napravio potpuno tranziciju ka obnovljivoj energiji za električnu energiju koju koristi u svojim kancelarijama, prodavnicama i centrima podataka u 43 zemlje širom sveta, a time je emisija smanjena na samo 2 odsto.

Apple se trudi da smanji emisiju kroz svoj Supplier Clean Energy Program kako bi ceo lanac snabdevanja napravio tranziciju ka potpuno obnovljivoj energiji”, navodi se u saopštenju.

Apple-ov China Clean Energy Fund je investirao u tri “farme vetra” i dostigao je 10 odsto od svog cilja da stvara dovoljno energije za snabdevanje električnom energijom gotovo milion domaćinstava.

E2 portal   (Energetika.ba)