KOMPANIJA NESTLE MEĐU OSNIVAČIMA EVROPSKE ALIJANSE ZA ČIST TRANSPORT

Kompanija Nestlé se priključila Evropskoj alijansi za čist transport koja okuplja brojne nevladine organizacije, prevoznike i kompanije koje se bave logistikom i proizvodnjom robe široke potrošnje, a čiji cilj je ubrzanje dekarbonizacije drumskog teretnog saobraćaja u Evropskoj uniji.

Dok evropske zemlje rade na oporavku od pandemije koronavirusa, Nestlé i drugi članovi Alijanse pozivaju vlade da nastave sa ulaganjima i ubrzaju prelazak na zeleniji transport. Smanjenje emisije ugljen-dioksida i zagađivača vazduha u drumskom saobraćaju, pomoći će da se dostignu ciljevi Evropskog zelenog dogovora, a time bi Evropa postala prvi kontinent koji je karbonski neutralan.

„Ponosni smo što smo među osnivačima Evropske alijanse za čist transport. Unapređivanje efikasnosti našeg transporta i distribucije je od presudnog značaja ukoliko želimo da prepolovimo emisije zagađujućih materija do 2030. godine i da postanemo klimatski neutralni do 2050. godine. Od 2014. u Evropi smo smanjili emisiju ugljen-dioksida u logistici do 15 odsto. Ukoliko bismo imali više kamiona sa nultom emisijom i potrebnu infrastrukturu, uspeli bismo da ubrzamo ovaj korak”, rekao je Pol Lamers (Paul Lammers), šef lanca snabdevanja u kompaniji Nestlé za Evropu, Srednji istok i Severnu Afriku.

Nestlé se već nalazi na putu ka postizanju klimatske neutralnosti. U septembru 2019. godine kompanija je najavila da teži tome da dostigne nultu

emisiju gasova do 2050. godine. Nestlé je svestan toga da postizanje uspeha zavisi od društvenih promena, te podstiče druge da teže ostvarenju istog cilja.

Neke od konkretnih aktivnosti kompanije za poboljšanje sopstvenih transportnih i distributivnih operacija uključuju:

• Nedavno otvaranje Evropskog centra za transportno planiranje koje pomaže u upravljanju svih prekograničnih prevoznih operacija kompanije u Evropi na efikasniji način. Ovo će pomoći optimizaciji dragocenih transportnih resursa, smanjenju pređenih kilometara, lakšem punjenju kamiona i povezivanju putovanja.
• Tamo gde je to moguće, Nestlé zamenjuje drumski prevoz održivijim načinima prevoza. Na primer, u Francuskoj, kompanija je obavila čak 27.000 putovanja kamionima manje u jednoj godini tako što je transport svog brenda vode Perrier prenela na transport električnim vozom.
• Ubrzani prelazak na alternativna goriva i elektronske kamione je već u toku. U Italiji, Nestlé u saradnji sa svojim partnerima za transport koristi kamione koji se kreću na tečni prirodni gas (TPG). Takođe, kompanija nastavlja blisku saradnju sa industrijom u razvijanju tehnologije električnih kamiona, posebno onih za kratka putovanja.

E2 portal