KOMPANIJA NIS POSTAVLJA SOLARNE PANELE NA SVOJIM STANICAMA

Kompanija NIS otpočela je postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije na svojim benzinskim stanicama. U okviru prve faze ovog projekta solarni paneli će biti postavljeni na osam NIS Petrol i GAZPROM maloprodajnih objekata širom Srbije.

Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe benzinskih stanica, uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom.

Konkretno, u periodima kada je proizvodnja elektrane veća od potrebe benzinske stanice višak će se isporučivati u distributivni elektroprenosni sistem. Po istom principu, kada je proizvodnja nedovoljna, električna energija će se preuzimati iz mreže. Kompanija se na ovaj korak odlučila vodeći se principima održivog razvoja i ostvarivanja svoje zelene agende koja podrazumeva ulaganje u obnovljive izvore energije, u cilju smanjenja emisije ugljen dioksida i globalnog zagrevanja.

U ovaj pilot projekat NIS je uložio više od 22 miliona dinara. Procena je da će na ovaj način, na osam lokacija, biti ostvarena godišnja ušteda u nabavci električne energije od gotovo 300 MWh uz isporuku oko 40 MWh u distributivnu mrežu i uz godišnje smanjenje emisije ugljen dioksida od 375 tona.

Diverzifikacija poslovanja kroz ulaganja u zelenu energetiku

„Realizacijom ovog projekta NIS još jednom pokazuje da ostaje posvećen razvoju kompanije uz odgovoran odnos prema ekologiji. Uspešna realizacija ovog projekta otvara mogućnost povećanja broja benzinskih stanica na kojima će biti postavljeni solarni paneli. NIS razmatra i izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na objektima u okviru Rafinerije nafte Pančevo, poslovnih objekata u Beogradu i Novom Sadu te izgradnju u skladištu derivata nafte u Novom Sadu. Na taj način nastavljamo sa diverzifikacijom poslovanja i sa ulaganjima u zelenu energetiku“, izjavio je Nenad Pavlović, rukovodilac Centra za razvoj projekata u kompaniji NIS.

Solarni paneli već su postavljeni na GAZPROM benzinskim stanicama Krnješevci, Novi Beograd (bivša Dejton), Stari Banovci i Preljina 2. Do kraja maja planirana je izgradnja solarnih elektrana na stanicama Velika Plana-autoput, Kragujevac 7 – Elektrošumadija, Blok 45 kao i na NIS Petrol maloprodajnom objektu Gornji Milanovac 2.

E2 portal (Energija Balkana)