KORIŠĆENJE BAMBUSA U GRAĐEVINSKOM SEKTORU

Bambus je već jedan od najšire korišćenih i najprilagodljivijih prirodnih materijala na planeti, a koristi se za prehranu, medicinsko posuđe, muzičke instrumente, odeću i nameštaj. Takođe, od njega se prave skele, podne obloge, okviri bicikala. Najnovija istraživanja sada upućuju na zaključak kako bi povećana upotreba bambusa u građevinskom sektoru odigrala veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promena.

Istraživanje koje su proveli istraživači sa Univerziteta Kembridž u Velikoj Britaniji i Univerziteta za prirodne resurse i primenjene bionauke u Beču, objavljeno je u magazinu Scientific Reports i u njemu je proučavana struktura i način prenosa toplote kroz bambus, tj. toplotna provodljivost bambusa. Procenjuje se da je građevinski sektor u Velikoj Britaniji zaslužan za 30 % do 40 % emisija ugljen-dioksida u državi.

Razlog tome ujedno je i proizvodnja energetski zahtevnih materijala, poput cementa i čelika, kao i količina energije potrebna za grejanje i hlađenje zgrada. „Obnovljivi materijali na bazi biljaka poput bambusa imaju veliki potencijal za izgradnju održivih i energetski efikasnih građevina“, navode istraživači. „Upotreba takvih materijala mogla bi znatno da smanji količinu emisija u odnosu na tradicionalne materijale, pomažući tako u smanjivanju ljudskog uticaja na klimatske promene.“

Istraživači su posmatrali toplotni tok unutar staničnih stenki bambusa, i proučavali provodno tkivo kroz koje se prenose tečnost i hranjive materije kroz bambus. Dobijene slike otkrile su zapetljanu strukturu vlakana sa izmenjujućim slojevima debljih i tanjih staničnih stenki, i otkriveno je da deblje stenke daju najbolju toplotnu provodljivost i da su zaslužne za čvrstinu bambusa.

U istraživanju je navedeno da je količina potrebnog grejanja i hlađenja u zgradama prvenstveno povezana sa svojstvima materijala od kojih su napravljena, a posebno zavisi od toga koliko toplote korišćeni materijali mogu da provode i skladište.

E2 portal   (Energis)