KRAGUJEVAC PRVI U SRBIJI DOBIJA CENTAR ZA ZELENU EKONOMIJU

Univerzitet u Kragujevcu, uz podršku Privredne komore Srbije (PKS), osniva istraživačko-konsultantski Centar za zelenu ekonomiju, prvi u Srbiji, kao podršku privredi i kompanijama da se lakše suoče sa izazovima zelene tranzicije. To je potvrđeno potpisivanjem Memoranduma o saradnji između kragujevačkog univerziteta i PKS, u Rektoratu u Kragujevcu, kojim su su definisane zajedničke aktivnosti na ovom važnom projektu.

– Cilj je da se, kroz edukacije i treninge koji će biti organizovani pod okriljem Centra, kontinuirano unapređuje znanje stručnjaka u ovoj oblasti, koji bi bili podrška kompanijama da se lakše prilagode promenama u domenu zakonske regulative i svim drugim izazovima zelene agende – navodi se na sajtu PKS-a.

Praksa je pokazala da je velikom broju kompanija neophodna visokoprofesionalna i multidisciplinarna konsultantska podrška u domenu cirkularne ekonomije, dekarbonizacije poslovnih i tehnoloških procesa i proizvoda, servisa karbonskog računovodstva, energetske efikasnosti.

Upravo će Centar za zelenu ekonomiju biti pravi odgovor na ekonomsko – tehnološke izazove aktuelnog vremena sa kojima se domaća privreda suočava.

Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS, naglasio je značaj konsultantske podrške Centra kompanijama u procesu prilagođavanja zelenoj agendi. Ukazao je na interes PKS da otvori kancelariju u centrima izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu koji su u izgradnji, sa ciljem intenziviranja saradnje nauke i privrede, operacionalizacije procesa osnivanja Naučno-tehnološkog parka u Kragujevcu i realizacije dela aktivnosti Centra za zelenu ekonomiju, pri Univerzitetu u Kragujevcu.

Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu, istakao je značaj Centra za zelenu ekonomiju za razvoj novih kurikuluma zasnovanih na potrebama privrede. Posebno je najavio početak realizacije kratkog, jednosemestralnog, programa na Univerzitetu za konsultante za cirkularnu ekonomiju.

Na sastanku u Rektoratu kragujevačkog univerziteta najavljeno je formiranje ekspertskih timova za podršku privrednim subjektima, zajedničko ili pojedinačno apliciranje za nacionalne, regionalne i EU fondove i projekte, zajednička realizacija okruglih stolova i panela sa privrednim subjektima, kao i edukacije i prenošenje znanja organizovanjem obuka i pružanjem komplementarnih konsultantskih usluga.

E2 portal (eKapija)