LJUBLJANA SMANJUJE POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Grad Ljubljana trenutno sprovodi brojne projekte energetske obnove zgrada, i obnvalja i reguliše javnua rasvetu koja obezbeđuje odgovarajuće uslove vidljivosti.

Javne površine i infrastruktura osvetljuju se pre svega s ciljem povećanja sigurnosti, a sistem se stalno ažurira i nadograđuje, u skladu sa smernicama iz područja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja uzrokovanog svetlom. To se u Ljubljani postiže adaptivnim sistemima javne rasvete kojima se nivoi osvetljena prilagođavaju na osnovu podataka o gustini saobraćaja i vremenskim uslovima. Obnovom dekorativne rasvete pojedinih kulturno-istorijskih spomenika postignuto je smanjenje potrošnje električne energije za 85 odsto.

S ciljem postizanja dodatnih ušteda i smanjenja potrošnje električne energije, Grad Ljubljana je 22. novembra 2022. doneo odluku o smanjenju nivoa osvetljena stubova javne rasvete koji su preko SCADA sistema povezani na sistem pametnog upravljanja rasvetom. Takođe, dekorativna rasveta spomenika i mostova isključivaće se u određeno vreme, kao i na određenim parkinzima, uz pretpostavku da su svetiljke spojene na pametno upravljanje putem SCADA sistema, kako bi se njima moglo efikasno upravljati iz kontrolnog centra.

U Gradu Ljubljani očekuju da će na ovaj način uštedeti više od 40 odsto električne energije.

Novogodišnja dekoracija takođe će se prilagoditi potrebama štednje, pa će se na odabranim lokacijama i gde god je to moguće gasiti ranije. U Gradu Ljubljani procenjuju da je u centru grada raspoređeno ukupno 15 kilometara LED rasvete, a kako će rasvjeta od sada biti upaljena 10 sati umesto 24 sata kao prethodnih godina, potrošnja električne energije će se smanjiti za oko 40 odsto.

E2 portal