MEHANIČKO DRVO KOJE ISISAVA CO2 IZ ATMOSFERE

Mehaničko drvo koje isisava CO2 iz atmosfere 1000 puta brže od pravog drveta, moglo bi da postane uobičajena stvar u roku od dve decenije.

Profesor Klaus Lakner je 1999.godine postao prvi naučnik koji je rekao da smanjenje emisije ugljenika neće biti dovoljno da spreči katastrofalne klimatske promene i da će CO2 morati da se ukloni iz vazduha.

On je još tada počeo da razvija prototip mehaničkog drveta u kampusu univerziteta u Arizoni, gde radi.

Prototip je stub visok 10 metara, širok 1,5 metar. Sadrži 150 horizontalnih, kružnih diskova, obloženih hemikalijama koje hvataju CO2 kada vetar duva kroz njih.

Ako sve bude išlo po planu, prototip će se puniti svakih 30-60 minuta, a CO2 će biti sakupljen ili uskladišten, ili će se prodavati za industrijsku primenu, uključujući pravljenje gaziranih pića, stvaranje goriva ili vađenje nafte.

Profesor Lakner je uveren da bi u narednih godinu ili dve već mogli da imamo na tržištu prvo mehaničko drveće, a da bi u naredne dve decenije moglo da ih bude milijardu širom sveta. Uhvaćeni CO2 može da se pretvori u minerale i da se skladišti u betonu koji koristimo za gradnju, smanjujući na tajn način do 700 megatona CO2 godišnje – što je jednako 150 miliona automobila godišnje.

E2 portal