MENJAJU SE USLOVI ZA ENERGETSKI ZAŠTIĆENE KUPCE

Znatno više građana imaće ubuduće pravo na manje račune za struju i gas, jer su promenjeni uslovi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Zoran Ilić, pomoćnik ministarke za energetiku kaže za RTS da postoje tri kriterijuma za sticanje statusa zaštićenog kupca i da je prijava automatska.

Zoran Ilić je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a rekao da konačna odluka još nije doneta, ali je uredba pripremljena.

– Ostalo je da se usaglase tačni iznosi. Gruba slika je sasvim dovoljna da bude indikator toga što smo pripremili – kaže Ilić.

Napominje da su tri osnova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca.

– Prvi osnov je materijalni, drugi socijalni. Onaj ko je ostvario ili pravo na dečji dodatak ili socijalnu pomoć ili ukoliko je stekao naknadu za izdržavanje člana koji ima podređenu bolest. Treći kriterijum je zdravstveni. Ako imate člana domaćinstva koji mora stalno da ima uključene aparate, dakle neophodna mu je električna energija za održanje života, takvom domaćinstvu bez obzira na materijalni status, ako se steknu uslovi, na primer zbog neplaćanja računa, EDS ne bi isključivao takvo lice – naveo je Ilić.

Trenutno, napominje, za jednočlano domaćinstvo za koje pod aktuelnim uslovima, važi nekih 15.000 dinara i ide do 37.000 dinara za šestočlano i višečlano domaćinstvo.

– Po predlogu koji smo napravili i koji će najverovatnije biti usvojen je da će jednočlano domaćinstvo imati oko 18.000, a šestočlano i višečlano domaćinstvo tek kada bude imalo manje prihode od 70.000 ili između 70 i 80 hiljada dinara, takvo domaćinstvo će imati pravo na energetski zaštićenog kupca – dodaje Ilić.

Prema njegovim rečima, ako po bilo kom od tih osnova, u bilo kom organu državne uprave ili instituciji neka osoba stekne takav status, ta institucija je dužna da obavesti lokalnu samoupravu bez odlaganja, koja će obavestiti tu osobu da je stekao status energetski zaštićenog kupca.

– Novim Zakonom o energetici smo uveli i status ugroženog kupca kada je toplotna energija u pitanju. Ako se stekne status, biće umanjeni računi i za struju i za toplotnu energiju, ili ćete izabrati da vam se pomogne kada je nabavka gasa u pitanju – napominje Ilić.

Kaže da se cena usklađuje dva puta godišnje sa indeksom cena Republičkog zavoda za statistiku, a to se dešava 1. aprila i 1. oktobra svake godine.

– Zajedno sa Svetskom bankom smo uradili jednu procenu i ona pokazuje da ćemo ove godine imati između 190 i 200 hiljada domaćinstava koji će steći status energetski ugroženog kupca – zaključio je Ilić.

E2 portal (RTS)