MERE ZA PRIMENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI (4.DEO)

  1. Mere energetske efikasnosti srednjih investicionih troškova – od 150 do 550 eura

Karakterističan za mere energetske efikasnosti srednjih investicionih troškova je tipičan period povrata investicija od oko 3 do 4 godine.

Upravljački mehanizmi sistema za grejanje tople vode

Brojna iskustva pokazuju da je zamena starih upravljačkih mehanizama u sistemima za grejanje i pripremu tople vode, u većini slučajeva ekonomski isplativa mera. Novi upravljački mehanizmi  treba obavezno da imaju programer i odvojene termostate na radijatorima i grejačima vode, čime je omogućeno nezavisno upravljanje sistemima za grejanje i pripremu tople vode kao i njihovo uključivanje i isključivanje po potrebi.

Ako je sistem za grejanje opremljen optimizatorima oni omogućavaju uključivanje u posljednjem  trenutku da bi se na vreme temperatura u prostorijama podigla na željeni nivo, odnosno  isključivanje sistema onog momenta kad grejanje više nije potrebno.

Sistemi za grejanje i pripremu tople vode u slučajevima većih skupljih objekata sa sofisticiranijim upravljačkim mehanizmima su energetski efikasni sistemi koje treba primjenjivati uvek kad to finansijske prilike dozvoljavaju pri čemu treba imati u vidu da je period povrata investicija maksimalno 4 godine.

Grejalice

Preporuka je da prilikom kupovine grejalice treba voditi računa da nije predimenzionirana tj. da joj je izlazna snaga optimalna za prostor koji treba da se greje i da je opremljena termostatskim upravljačkim mehanizmom. Važno je naglasiti da električne grejalice, osim onih akumulacionih, troše električnu energiju upravo onda kad je ona najskuplja, i da ih je iz, prvenstveno ekonomskih razloga, poželjno izbegavati.

ENERGETSKI EFIKASNI KUĆNI APARATI

Preporuka je da se prilikom kupovine vodi računa o potrošnji uređaja, pri čemu je ekonomski opravdano kupovati aparate energetske klase A ili eventualno energetske klase B.

Uređaji se prema potrošnji energije dele na 7 nivoa energetske efikasnosti označenih slovima od A do G (grupu A čine energetski najefikasniji uređaji). Energetska nalepnica omogućava korisnicima uređaja efikasno poređenje različitih modela nekog uređaja zavisno od energetske efikasnosti, godišnje energetske potrošnje i nekim vaznijim radnim karakteristikama i mogućnostima uređaja.

Zatvaranje dimnjaka

Važno je znati da dimnjak moze biti jedan od glavnih razloga promaje i toplotnih gubitaka, čak i u slučajevima kada se ne koristi otvoreni plamen. Delimično zatvaranje dimnjaka koji se ne koriste (obavezno treba ostaviti otvore za provetravanje ) značajno će smanjiti toplotne gubitke.

Održavanje kotlarnice

Redovno održavanje sistema za grejanje prema uputstvu proizvođača, od izuzetne je važnosti za njegovo efikasno delovanje.

E2 portal