MILENA MILOSAVLJEVIĆ – INŽENJERKA KOJA JE POKRENULA SOLARNI KALKULATOR

Solarni kalkulator je razvijen na osnovu dugoročnog iskustva autora u oblasti razvoja, analize i izgradnje solarnih sistema, kako u Srbiji tako i internacionalno. Milena Milosavljević je završila master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku energetike. 2012-te godine Milena je dobila nagradu za treći najbolji diplomski rad u oblasti obnovljivih izvora energije i od tada se aktivno bavi temom energetske efikasnosti, zelenom energijom i uopšte, odgovornim poslovanjem.

Svoju karijeru u Srbiji započela je u energetskom sektoru ali se 2015-te godine pridružila ProCredit banci u Srbiji u odeljenju zelenog finansiranja, gde je aktivno učestvovala na više milionskim projekatima finansiranja obnovljivih izvora energije i sarađivala kako sa lokalnim tako i međunarodnim organizacijama i bankama kao što su GIZ, EBRD, GGF. Milena je doprinela i razvoju internih projekata Banke, kako postavljanju elektrane za sopstvenu potrošnju, tako i potpisivanju prvog ugovora sa garancijom porekla.

Od 2019-te godine, Milena je bila deo zelenog vodećeg tima ProCredit Grupe u Frankfurtu gde je radila na mnogobrojnim inostranim projektima kao što su finansiranje 100 MW-tnog projekta energetske zajednice u Grčkoj, ali i mnogih projekata u Ukrajini, Makedoniji, Albaniji i ostalim delovima Zapadnog Balkana. Vodila je razvoj i izgradnju solarne elektrane za sopstvene potrebe ProCredit Grupe. Trenutno radi za jednu od svetskih vodećih kompanija u oblasti ESG kao Rukovodilac tima za Akcioni Plan Evropske Unije u oblasti zelenog finansiranja.

– Kako je došlo do ideje za pokretanje solarnog kalkulatora, na kakve ste sve prepreke nailazili i koji je krajnji cilj kalkulatora?

S obzirom da se temom Obnovljivih izvora energije bavim više od 10 godina, a da sam proteklih 4 vise zadužena za projekte dekarbonizacije u Evropi, želela sam da svoje akumulisano iskustvo i znanje sa tržišta u Srbiji iskoristim za nešto sto sam smatrala da bi bilo korisno našim građanima ka ubrzanoj energetskoj tranziciji, za čim je i potreba i interesovanje sve veće zbog energetske stabilnosti, cenovne nezavisnosti ali i sve većih zagađenja.

Naime, iako su prve solarne elektrane priključene pre više od 10 godina, srpsko solarno tržište je stagniralo u prethodnom periodu. Brojni su razlozi za to, a pre svega što je investiciona vrednost bila višestruka, cena električne energije jako niska, a kvote za podsticaj koja je državala obezbeđivala su bile jako brzo popunjene, tako da sada iako postoji moderan zakon o obnovljivim izvorima, te je omogućeno priključenje postrojenja za sopstvenu potrošnju, postoji dosta nepoznancica i nedovoljno znanja, jer je tržište zapravo jako mlado.

Potencijalni investitori iako imaju povećano interesovanje tragaju za odgovorima kao što je:

  • Koliki je sistem potreban za moju potrošnju?
  • Koliko bi takav sistem koštao?
  • Kolike su moguće uštede?
  • Koliki je povraćaj investicije?
  • Koja je procedura za priključenje?
  • Ko su mogući instalateri i koje su njihove reference?
  • Koje banke nude kredite za solarne sisteme i da li postoje grantovi za ulaganje?

Platforma solarnikalkulator.rs nudi odgovore na sva ova „jednostvna“ pitanja. Cilj platforme je da omogući sve potrebne informacije potencijalnim investitorima da dođu do svojih prvih solarnih sistema. Pored toga, ultimativni cilj jeste smanjenje energetske nezavisnosti, sigurnije snabdevanje električnom energijom i zeleniji i čistiji izvori energije za sve građane i buduće generacije.

Razvoj same platforme bio je jako lepo iskustvo jer su sve ideje brzo i na jako autentičan i korisnički prilagođen način donete sa dizajnerskim i IT timom iz byteoutsoftware kompanije. Ono gde jesmo imali poteškoće jeste kako da uskladimo proračun u odnosu na aktuelne račune u praksi, da se trudimo da proračun bude što precizniji, ali da ipak korisnike pitamo što manje pitanja i nadamo se da smo u tome uspeli.

– Koliko se energetski potencijal sunca koristi u Srbiji, i šta mislite zašto se mali broj stanovnika Srbije prijavio za projekat kupac-proizvođač energije?

Solarni potencijal, iako je na primer 30% veći nego u Nemačkoj i dalje je dosta neiskorišćen, i za sada postoji samo 500 priključenih sistema po principu kupac- proizvođač. Zapravo smatram da svaki krov u Srbiji može biti solaran i da svaki korisnik može bar deo sopstvenih potreba da nadomesti iz sopstvenih izvora, dok jedino veliki potrošači i industrijska postrojenja treba da koriste mrežne kapacitete. Iako je interesovanje veliko, i dalje je jako mali broj priključenih sistema, razlozi su višestruki, pre svega jer je procedura i dalje nova, i u primeni regulative kupac proizvođač postoji dosta neočekivanih detalja koji su se tek videli na računu koji smanjuju isplativost sistema.

Ipak, sve investitore pre svega zanima isplativost, pa onda i ostali parametri oko sigurnog snabdevanja i zelenije okoline. Takođe, investitori su uglavnom zainteresovani za sisteme veće od potrebnih, dok zakonom nije omogućeno da se viškovi predaju u mrežu. Kod ovakvih viškova, energija bi se predavala besplatno, što opet smanjuje isplativost. Najveci pak nedostatak je jer tržište mlado i postoji dosta nepoznancica na tržištu, te i pored interesovanja korisnici jako teško dolaze do potrebnih odgovora ili ti odgovori mogu da budu jednostrani sagledani samo iz perspektive prodavaca opreme.

Platforma solarnikalkulator.rs bi omogućila potencijalnim investitorima da dobiju potreban kapacitet, što smatram najbitnijim polaznim podatkom za ulaganje u ove sisteme. Ukoliko se sistem dimenzioniše prema potrebama, isplativost je dosta vidljivija, pogotovu kod većih potrošača. Cena električne energije takođe igra veliku ulogu, koja je i dalje kod nas socijalna kategorija. Kada se ova cena bar za neugrožene kategorije bude ažurirala i uskladila sa tržišnom, i isplativost, ali i broj projekata će znatno porasti.

– Koji su Vaši sledeći projekti u planu?

Solarni kalkulator još nije dobio svoje finalne obrise, u narednim mesecima radiće se na njegovim funkcionalnostima, a dostupni podaci i informacije blagovremeno će se ažurirati u skladu sa promenama regulativnog i tržišnog okvira. U sklopu projekta planira se i objavljivanje sveobuhvatnog vodiča „Kako postati kupac-proizvođač”. Detaljne procedure opisaće sve detalje odabira adekvatne instalacije, postavljanja solarnog postrojenja, prilagođavanja mernog mesta, zaključenje ugovora sa EDS-om i EPS-om, kao i svu prateću dokumentaciju. Procedure ce obuhvatati i preporuke tokom eksploatacije solarnog postrojenja, optimalnog korišćenja, održavanja, kao i postupanje sa neispravnim instalacijama i deinstalacijom opreme.

Što se moje profesionalne karijere tiče, ja nastavljam da radim na projektima dekarbonizacije u Evropi. Ipak, i dalje imam ideje oko mogućih projekata i za srpsko, ali i za tržište Balkana, tako da mi je želja da se platforma proširi i na ostale balkanske zemlje.

E2 portal