MUZIKA BILJAKA

Dve tramvajske stanice u Budimpešti na desnoj obali Dunava – na trgovima Szent Gellért tér i Széna tér, obogaćene su vegetacijom i zelenim klupama, ali i muzičkom podlogom koju stvaraju biljke.

Dok čekaju tramvaj na ove dve stanice, putnici mogu da sednu, da se odmore i slušaju jedinstvene zvukove koji su nastali zahvaljujući snimanju vibracija biljaka. Pretvorene u muzičke note, melodije biljaka stvaraju posve neočekivan zvučni prostor, a putnici mogu da slušaju tri opuštajuće muzičke podloge koje sadrže klavijature i udaraljke, i zvuče poput ljuljanja grana drveća, treperenja lišća ili kiše u šumi.

Za snimanje muzike biljaka korišćen je uređaj pod nazivom Music of the Plants koji je direktno povezan sa biljkama pratio njihove elektromagnetne signale i pretvarao ih najpre u podatke, a zatim u melodije.

Dobijena muzika biljaka snimljena je u tonskom studiju, a zahvaljujući zajedničkoj kampanji reklamne agencije ACG i energetskog diva E.ON, koja ima za cilj podizanje nivoa svesti koliko je važna zaštita životne sredine, može da se sluša na navedenim tramvajskim stanicama, ali i putem sledećeg linka.

E2 portal   (Ekovjesnik)