NA CRESU SE GRADI NAJVEĆA SOLARNA ELEKTRANA U HRVATSKOJ

Na Cresu je počela izgradnja solarne elektrane Orlec Trinket – Istok, sa rokom izgradnje u aprilu 2021. Priprema se dokumentacija za još jednu sličnu elektranu – Orlec Trinket – Zapad, kao i za solarnu elektranu kod Filozića, u koju bi sredstva uložila lokalna zajednica, javlja Novi list.

Izazovan poduhvat
Elektrana će obuhvatiti površinu od 17,3 hektara oko dva kilometra severno od naselja Orlec, istočno od magistrale Porozina – Mali Lošinj. Solarna elektrana podeljena je na 13 segmenata pojedinačne snage 500 kW, dakle ukupna joj je instalirana snaga 6,5 MW. Očekivana proizvodnja električne energije iznosi gotovo 8,5 miliona kWh godišnje, što je dovoljno za snabdevanje oko 2.000 prosečnih domaćinstava.

U pripremi i »Zapad«
Uz elektranu Orlec Trinket – Istok, Zavod za prostorno planiranje PGŽ-a priprema dokumentaciju za još jednu sličnu elektranu u neposrednoj blizini, nazvanu Orlec Trinket – Zapad, i upravo je sprovedena javna rasprava o Studiji Glavne ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, jedan od postupaka koje treba sprovesti kako bi se došlo do lokacijske dozvole.

Osim te dve velike solarne elektrane, Grad Cres jedan je od suosnivača nove energetske zadruge, kojoj je cilj izgradnja solarne elektrane na području Tramuntane. Cilj je da se u energetsku zadrugu uključi što više subjekata iz javnog i poslovnog sektora, kao i osobe sa cresko-lošinjskog područja. Projekat solarne elektrane u blizini Filozića pokrenuo je privatni vlasnik zemljišta i obratio se Gradu Cresu i Ostrvskoj razvojnoj agenciji (OTRA), koji su se rado odazvali, jer se radi o prvom projektu u sklopu energetske tranzicije cresko-lošinjskog ostrva, u koji će moći da se uključi šire građanstvo.

Grad Cres želi da u budućnosti uključi što više građana u energetsku tranziciju, bilo kroz povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima ili povećanjem korišćenja obnovljivih izvora energije. Sredstva za takve projekte, pogotovo za domaćinstva, biće raspoloživa kroz konkurse Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, a stanovnici Cresa su postavili zahtevan cilj – dekarbonizaciju energetskog sistema ostrva do 2040. godine.

E2 portal   (Novi list)