NA LOKACIJI PALATE SRBIJA PRONAĐEN GEOTERMALNI RESURS

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) saopštio je da je na lokaciji Palate Srbija pronađen geotermalni resurs koji može da zadovolji značajan deo energetskih potreba te zgrade.

– Preliminarni rezultati potvrđuju da postoji potencijal za primenu geotermalne energije koji može da zadovolji značajan deo energetskih potreba ove zgrade. Finansijska isplativost tog potencijala biće utvrđena kroz izradu Studije izvodljivosti – navodi se u saopštenju.

UNDP je realizovao istraživanje u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Srbije, Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i Razvojnom bankom Saveta Evrope (CEB), prenosi Beta.

U saopštenju se dalje navodi da se na osnovu procenjene vrednosti toplotne energije, rashladne energije i toplotne energije za potrebe proizvodnje sanitarne tople vode, koje je moguće proizvesti otvaranjem nalazišta petrogeotermalnih resursa (unutrašnja toplota zemljine kore koja se akumulira u stenama) na lokaciji Palate Srbija, došlo do zaključka da je geotermalni potencijal dovoljan da pokrije energetske potrebe koje je zgrada imala za grejanje i hlađenje 2019, 2020. i 2021. godine.

Preciznija slika energetskih potreba zgrade, mogućnosti iskorišćenja geotermalnog potencijala kao i vrednost smanjenja emisije ugljen-dioksida korišćenjem geotermalne energije biće dobijena iz Studije izvodljivosti. Terenski radovi na istraživanju geotermalnih resursa, izvedeni od jula do oktobra 2022. godine, obuhvatali su istraživanje podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa kao obnovljivih izvora energije, za potrebe grejanja i hladjenja prostorija, te zagrevanja sanitarne potrošne tople vode.

Izvedena istraživanja su prvi korak u okviru energetske sanacije objekta Palata Srbija, a sledi izrada Studije opravdanosti energetske sanacije zgrade koja će utvrditi obim, vrstu i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima energije, nakon čega će se pristupiti izradi odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije, navodi Beta.

Ranije sprovedeno istraživanje na lokaciji zgrade „SIV 3“ pokazalo je da i na toj lokaciji postoji potencijal za primenu geotermalne energije.

Istraživanje geotermalnih resursa na prostoru zgrade Palate Srbija omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Poverilačkog fonda CEB-a, kome doprinose Slovačka i Španija.

Program „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“, obuhvata 28 objekata, a vredan je 40 mil EUR.

E2 portal (Beta)